سبک زندگی

سبک زندگی

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

انشا نهم درس ۱ درست نویسی

اندازه فونت :
2019/01/20

به جمله هاي زير توجه كنيد:
امواج سرگردان دريا، حشرات كنار ساحل را بلعيدند.
حشرات كنار ساحل، توسط امواج سرگردان دريا، بلعيده شدند.
جمله اول درست است. به كارگيري واژه « توسط» در جمله هايي كه« نهاد» آنها مشخص است، روا نيست. به همين سبب، شيوه نوشتاري جمله دوم را نمي پسنديم؛
استفاده از واژه «توسط» در چنين بافت هايي، از راه ترجمه وارد زبان فارسي شده است؛ در نوشتار معيار بهتر است از اين لغزشها پرهيز كنيم.
 جمله های زير را ويرايش كنيد:
۱- كتاب هاي ارزشمند گلستان و بوستان، توسط سعدي نوشته شد.

سعدی كتاب هاي ارزشمند گلستان و بوستان را نوشت.

====================================
۲- اين متن هاي زيبا، توسط دانش آموزان نوشته شده است.

دانش آموزان اين متن هاي زيبا را نوشته اند.


====================================

بازدیدها: 90

سوال خود را مطرح کنید :