مسلمانان در اروپابه گزارش تذکره و به نقل از سایت مفکره الاسلام ، در یک پژوهش تخصصی درباره ی اقلیت های جهان مشخص شد که تعداد مسلمانان در اروپا به ۴۵ میلیون نفر می رسد که بیشتر آنها در منطقه بالکان تمرکز دارند.

 در این بررسی که توسط موسسه ی عدالت برای همه بر ضد نژادپرستی ( موسسه ی تخصصی برای دفاع از حقوق اقلیت ها ) صورت گرفته ، مشخص شد که تعداد مسلمانان در اروپا روز به روز در حال افزایش است و تاثیر مسلمانان در جوامع خود نیز در ده سال گذشته افزایش چشم گیری داشته است و بر این اساس دین اسلام دومین دین رسمی در اروپا شناخته می شود.

این پژوهش نشان داد که تعدا مسلمانان در اروپا با در نظر گرفتن قسمت اروپایی روسیه ولی بدون در نظر گرفتن ترکیه به ۴۵ میلیون نفر می رسد. که بیشتر تمرکز جمعیتی در منطقه بالکان است.جالب است بدانید که مسلمانان در سه کشور اروپایی در اکثریت هستند. در کوزوو مسلمانان ۹۰ درصد جمعیت ، در آلبانی ۸۰ درصد و در بوسنی ۵۵ درصد مردم آن کشورها را مسلمانان تشکیل می دهند.

تعداد مسلمانان در منطقه بالکان واقع در جنوب شرق اروپا حدود ۹ میلیون نفر است. تعداد مسلمانان در منطقه اروپایی روسیه ۱۷ میلیون نفر است که ۱۲ درصدد جمعیت را تشکیل می دهند. این مردمان ساکنان اصلی این منطقه بوده ولی با این وجود و با وجود جمعیت بالایشان از حقوق چندانی در روسیه برخوردار نیستند.

این بررسی نشان می دهد که تعداد مسلمانان در هلند یک میلیون نفر یعنی ۶ درصد جمعیت این کشور است. که این نسبت بیشتر در پایتخت هلند آمستردام متمرکز هستند. و چیزی حدود ۲۵ درصد از جمعیت شهر آمستردام را مسلمانان تشکیل می دهند. این نسب ۲۵ درصدی مسلمانان در شهرهای مرسیلیای فرانسه و مالموی سوئد نیز وجود دارد.

ترجمه کامل خضری برای سایت تذکره