سبک زندگی

سبک زندگی

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

حکایت زیبای دو کاج(نقش همبستگی و همدلی)

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۰/۰۵

زیباترین تمثیل برای تفهیم نقش همبستگی وهمدلی برای ثبات و اقتدار جوامع بشری. تمثیل را تا آخر با دقت بخوانید و قضاوت نمایید. می دانم این تمثیل را در دوره ای ابتدایی یا راهنمایی خوانده اید اما بازخوانی متفکرانه ای آن معنی تازه ای دارد:

 

 در کنار خطوط سیم پیام             خارج از ده، دو کاج روئیدند

سالیان دراز رهگذران                 آن دو را چون دو دوست میدیدند

یکی از روز های سرد پاییزی         زیر رگبار و تازیانه باد

یکی از کاج ها به خود لرزید          خم شدو روی دیگری افتاد

گفت ای آشنا ببخش مرا              خوب درحال من تامل  کن

 ریشه هایم زخاک بیرون است      چند روزی مرا تحمل کن

کاج همسایه گفت با تندی            مردم آزار از تو بیزارم

دور شو دست از سرم بردار           من کجا طاقت تو را دارم

بینوا راسپس تکانی داد                یار بی رحم و بی مروت او

 سیمها پاره گشت و کاج افتاد              بر زمین نقش بست قامت او

مرکز ارتباط دید آن روز                     انتقال پیام ممکن نیست

گشت عازم گروه پی  جویی            تا ببیند که عیب کار از چیست

سیمبانان پس از مرمت سیم                   راه تکرار بر خطر بستند

 یعنی آن کاج سنگدل را نیز                با تبر تکه تکه بشکستند

http://treeiran.ir/wp-content/uploads/2018/09/1506701000.jpg

بازدید: 2

سوال خود را مطرح کنید :