سبک زندگی

سبک زندگی

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

دلا این عالم فانی به یک ارزن نمی ارزد

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۰/۰۵

دلا این عالم فانی به یک ارزن نمی ارزد

به دنیا آمدن بر زحمت رفتن نمی ارزد

 

اگر صد سال در دنیا همه شهد و شکر نوشی

به آن یک ساعت تلخی جان کندن نمی ارزد

 

اگر بر فرش ایوان تکیه سازی شب و روز

به خشت زیر سر اندر لحد خفتن نمی ارزد

 

هزاران سال اگر بر تخت عود بنشینی

به آن یک لحظه در تابوت خوابیدن نمی ارزد

 

اگر ملک سلیمان را رسد بهرت به آسانی

به مار و مور و عقرب هم قرین گشتن نمی ارزد

بازدید: 9

سوال خود را مطرح کنید :