سبک زندگی

سبک زندگی

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

رنگ سیم ها در مدارات خودرو

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۲/۱۶

در خودرو ها برای انکه دنبال نمودن مسیر سیم ها اسان باشد، هر گروه از سیم ها را با رنگ مشخص تعیین می نمایند که تقریبا اغلب کارخانجات سازنده اتومبیل انرا رعایت می نمایند :

۱- رنگ آبی (U): این سیم بین کلید و چراغ های بزرگ جلو بکار می رود که در نور بالا با راه سفید ( ابی سفید) و نور پایین با راه قرمز ( ابی قرمز) مشخص میشود.

۲- رنگ قرمز (R): سیم چراغ های کوچک جلو، کوچک عقب و چراغ نمره به این رنگ میباشد.

۳- رنگ زرد (Y): سیم دینام به جعبه فیوز و سیم چراغ شارژ زرد رنگ است.

۴- رنگ سبز (G): سیم هایی که از طریق فیوز به مدار باطری و مصرف کننده ها متصل می شوند به این رنگ می باشند.

برق اصلی راهنما ” سبز”

راهنمای سمت راست ” سبز و سفید”

راهنمای سمت چپ ” سبزو قرمز”

چراغ ترمز ” سبز و بنفش”

چراغ دنده عقب ” سبز و قهوه ای”

۶- رنگ سفید (W): سیم متصل به کویل، چراغ روغن و چراغ های اخطار دهنده به این رنگ می باشند.

۷- رنگ مشکی (B): برای اتصال بدنه از این رنگ سیم استفاده می شود.

بازدیدها: 1

سوال خود را مطرح کنید :