آرشیو سوالات اول دبیرستان دوره اول (هفتم)
# تاریخ ساعت موضوع دبیر نوع امتحان دریافت
 ۱  ۱۲ اسفند ۱۳۹۴  ۱۵:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم علوم تجربی  غلامرضا بدیعی  تستی سوال پاسخ
 ۲  ۱۱ اسفند ۱۳۹۴  ۰۵:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم زبان انگلیسی  وحید یزدان پناه  تستی سوال پاسخ
 ۳  ۱۰ اسفند ۱۳۹۴  ۰۸:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم پیام های آسمان  عبدالرسول فاتحی  تستی سوال پاسخ
 ۴  ۰۵ اسفند ۱۳۹۴  ۰۵:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم قرآن  محمد علی مقدسی  تستی سوال پاسخ
 ۵  ۰۴ اسفند ۱۳۹۴  ۱۹:۳۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم مطالعات اجتماعی  حسن ناموران  تستی سوال پاسخ
 ۶  ۰۳ اسفند ۱۳۹۴  ۰۸:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم عربی  عبدالرسول فاتحی  تستی سوال پاسخ
 ۷  ۰۲ اسفند ۱۳۹۴  ۰۸:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم زبان فارسی  ابوالفضل حقانی پور  تستی سوال پاسخ
 ۸  ۰۲ بهمن ۱۳۹۴  ۰۷:۴۵:۰۰  آزمون نوبت اول درس پیام های آسمان  عبدالرسول فاتحی  تشریحی سوال پاسخ
 ۹  ۲۹ دي ۱۳۹۴  ۰۸:۰۰:۰۰  آزمون نوبت اول درس مطالعات اجتماعی  حسن ناموران  تشریحی سوال پاسخ
 ۱۰  ۲۵ دي ۱۳۹۴  ۰۸:۴۵:۰۰  آزمون نوبت اول درس ریاضی  محمدرضا ایجادی  تشریحی سوال پاسخ
 ۱۱  ۲۵ دي ۱۳۹۴  ۰۷:۴۵:۰۰  آزمون نوبت اول درس ریاضی  حسین آزاد  تشریحی سوال پاسخ
 ۱۲  ۲۲ دي ۱۳۹۴  ۱۲:۳۰:۰۰  آزمون نوبت اول درس تفکر وسبک زندگی هفتم الف  حمیدرضا فرخاری  تشریحی سوال پاسخ
 ۱۳  ۲۲ دي ۱۳۹۴  ۱۱:۳۰:۰۰  آزمون نوبت اول درس تفکر وسبک زندگی هفتم ب  محمود فاتحی  تشریحی سوال پاسخ
 ۱۴  ۲۱ دي ۱۳۹۴  ۰۷:۳۰:۰۰  آزمون نوبت اول درس عربی  عبدالرسول فاتحی  تشریحی سوال پاسخ
 ۱۵  ۱۹ دي ۱۳۹۴  ۰۸:۰۰:۰۰  سوالات آزمون نهج البلاغه هفتم  علی ارزانفروش  تشریحی سوال پاسخ
 ۱۶  ۱۹ دي ۱۳۹۴  ۰۷:۴۵:۰۰  آزمون نوبت اول قرآن  محمد علی مقدسی  تشریحی سوال پاسخ
 ۱۷  ۱۸ دي ۱۳۹۴  ۰۰:۰۰:۰۰  آزمون نوبت اول علوم تجربي نوبت اول  غلامرضا بدیعی  تشریحی سوال پاسخ
 ۱۸  ۱۳ دي ۱۳۹۴  ۰۷:۴۵:۰۰  آزمون نوبت اول درس ادبیات فارسی  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
 ۱۹  ۱۱ دي ۱۳۹۴  ۰۷:۳۰:۰۰  آزمون زبان انگلیسی نوبت اول(دیماه)  وحید یزدان پناه  تشریحی سوال پاسخ
 ۲۰  ۲۸ آذر ۱۳۹۴  ۱۰:۰۰:۰۰  آزمون آذر ماه ریاضی  حسین آزاد  تشریحی سوال پاسخ
 ۲۱  ۱۹ آذر ۱۳۹۴  ۰۷:۴۵:۰۰  آزمون علوم تجربی آذرماه فصل ۶  غلامرضا بدیعی  تشریحی سوال پاسخ
 ۲۲  ۰۱ آذر ۱۳۹۴  ۰۷:۱۵:۰۰  آزمون میان نوبت عربی  عبدالرسول فاتحی  تشریحی سوال پاسخ
 ۲۳  ۲۹ آبان ۱۳۹۴  ۰۷:۴۵:۰۰  آزمون میان نوبت اول ریاضی-ب  حسین آزاد  تشریحی سوال پاسخ
 ۲۴  ۲۹ آبان ۱۳۹۴  ۰۷:۱۵:۰۰  آزمون میان نوبت اول ریاضی-الف  محمدرضا ایجادی  تشریحی سوال پاسخ
 ۲۵  ۲۶ آبان ۱۳۹۴  ۰۸:۰۰:۰۰  کار درخانه ریاضی فصل سوم  حسین آزاد  تشریحی سوال پاسخ
 ۲۶  ۲۶ آبان ۱۳۹۴  ۰۷:۱۵:۰۰  آزمون ميان نوبت اول علوم تجربي  غلامرضا بدیعی  تشریحی سوال پاسخ
 ۲۷  ۲۶ آبان ۱۳۹۴  ۰۷:۰۰:۰۰  کار در خانه ریاضی فصل دوم  حسین آزاد  تشریحی سوال پاسخ
 ۲۸  ۲۵ آبان ۱۳۹۴  ۰۷:۱۵:۰۰  آزمون میان نوبت اول ادبیات  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
 ۲۹  ۲۲ آبان ۱۳۹۴  ۰۷:۱۵:۰۰  آزمون میان نوبت اول مطالعات اجتماعی  حسن ناموران  تشریحی سوال پاسخ
 ۳۰  ۱۹ آبان ۱۳۹۴  ۰۷:۱۵:۰۰  آزمون میان نوبت اول زبان انگلیسی  وحید یزدان پناه  تشریحی سوال پاسخ
آرشیو سوالات اول دبیرستان دوره اول (هفتم)
# تاریخ ساعت موضوع دبیر نوع امتحان دریافت
 ۳۱  ۲۰ مهر ۱۳۹۴  ۰۸:۰۰:۰۰  آزمون علوم تجربي مهرماه  غلامرضا بدیعی  تستی سوال پاسخ
 ۳۲  ۱۹ مهر ۱۳۹۴  ۰۷:۴۵:۰۰   ازمون مهر ماه ریاضی  حسین آزاد  تشریحی سوال پاسخ
 ۳۳  ۱۸ مهر ۱۳۹۴  ۰۹:۳۰:۰۰   آزمون مهرماه( ۱) عربی  عبدالرسول فاتحی  تشریحی سوال پاسخ
 ۳۴  ۱۸ مهر ۱۳۹۴  ۰۷:۴۵:۰۰   آزمون مهرماه ( ۲) عربی  عبدالرسول فاتحی  تشریحی سوال پاسخ
 ۳۵  ۱۸ مهر ۱۳۹۴  ۰۷:۴۵:۰۰   آزمون آغازین ریاضی  محمدرضا ایجادی  تشریحی سوال پاسخ
 ۳۶  ۱۳ مهر ۱۳۹۴  ۰۸:۰۰:۰۰  آزمون علوم تجربي مهرماه  غلامرضا بدیعی  تستی سوال پاسخ
 ۳۷  ۱۵ خرداد ۱۳۹۴  ۱۰:۰۰:۰۰   آزمون مهارت های هفتگانه ICDL درجه ۲  عادل پورشمسی  تستی سوال پاسخ
 ۳۸  ۰۸ خرداد ۱۳۹۴  ۰۹:۰۰:۰۰  پيام هاي آسمان نوبت دوم  دانیال افتخاری  تشریحی سوال پاسخ
 ۳۹  ۰۶ خرداد ۱۳۹۴  ۰۹:۰۰:۰۰   زبان انگليسي نوبت دوم  عیسی مادی  تشریحی سوال پاسخ
 ۴۰  ۰۳ خرداد ۱۳۹۴  ۱۰:۰۰:۰۰  رياضيات نوبت دوم  محمدرضا ایجادی  تشریحی سوال پاسخ
 ۴۱  ۰۲ خرداد ۱۳۹۴  ۰۸:۰۰:۰۰  تفكر وسبك زندگي نوبت دوم  تشریحی سوال پاسخ
 ۴۲  ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۴  ۰۹:۰۰:۰۰  فارسي ودستور نوبت دوم  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
 ۴۳  ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۴  ۰۹:۰۰:۰۰  قرآن نوبت دوم  دانیال افتخاری  تشریحی سوال پاسخ
 ۴۴  ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۴  ۰۹:۰۰:۰۰  عربي نوبت دوم  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
 ۴۵  ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴  ۰۹:۰۰:۰۰   مطالعات اجتماعي نوبت دوم  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
 ۴۶  ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۴  ۰۹:۰۰:۰۰  علوم تجربي نوبت دوم  پولاد خلیلیان  تشریحی سوال پاسخ
 ۴۷  ۱۹ اسفند ۱۳۹۳  ۱۶:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم درس فارسی  ابوالفضل حقانی پور  تستی سوال پاسخ
 ۴۸  ۱۸ اسفند ۱۳۹۳  ۱۶:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم درس زبان انگلیسی  عیسی مادی  تستی سوال پاسخ
 ۴۹  ۱۶ اسفند ۱۳۹۳  ۱۶:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم درس ریاضی  محمدرضا ایجادی  تستی سوال پاسخ
 ۵۰  ۱۳ اسفند ۱۳۹۳  ۱۶:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم درس علوم تجربی  پولاد خلیلیان  تستی سوال پاسخ
 ۵۱  ۱۲ اسفند ۱۳۹۳  ۱۶:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم درس مطالعات اجتماعی  رضا علی خوشه چین  تستی سوال پاسخ
 ۵۲  ۱۱ اسفند ۱۳۹۳  ۲۰:۳۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم درس عربی  ابوالفضل حقانی پور  تستی سوال پاسخ
 ۵۳  ۱۰ اسفند ۱۳۹۳  ۱۶:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم درس پیام های آسمانی  دانیال افتخاری  تستی سوال پاسخ
 ۵۴  ۳۰ دي ۱۳۹۳  ۰۷:۱۵:۰۰  آزمون نوبت اول درس قران  دانیال افتخاری  تشریحی سوال پاسخ
 ۵۵  ۳۰ دي ۱۳۹۳  ۰۷:۱۵:۰۰  آزمون نوبت اول درس پیام های اسمان  دانیال افتخاری  تشریحی سوال پاسخ
 ۵۶  ۲۶ دي ۱۳۹۳  ۰۷:۱۵:۰۰  آزمون نوبت اول درس عربی  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
 ۵۷  ۲۳ دي ۱۳۹۳  ۰۷:۳۰:۰۰  آزمون نوبت اول درس علوم تجربی  پولاد خلیلیان  تشریحی سوال پاسخ
 ۵۸  ۱۹ دي ۱۳۹۳  ۰۷:۳۰:۰۰  آزمون نوبت اول درس زبان انگلیسی  عیسی مادی  تشریحی سوال پاسخ
 ۵۹  ۱۶ دي ۱۳۹۳  ۰۷:۳۰:۰۰  آزمون نوبت اول درس املا  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
 ۶۰  ۱۴ دي ۱۳۹۳  ۰۷:۲۰:۰۰  آزمون نوبت اول درس مطالعات اجتماعی  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
آرشیو سوالات اول دبیرستان دوره اول (هفتم)
# تاریخ ساعت موضوع دبیر نوع امتحان دریافت
 ۶۱  ۱۲ دي ۱۳۹۳  ۰۷:۱۵:۰۰  آزمون نوبت اول درس ریاضیات  محمدرضا ایجادی  تشریحی سوال پاسخ
 ۶۲  ۲۴ آذر ۱۳۹۳  ۱۰:۳۵:۰۰  آزمون آذر ماه پیام های آسمان  دانیال افتخاری  تستی سوال پاسخ
 ۶۳  ۱۰ آذر ۱۳۹۳  ۱۵:۰۰:۰۰  آزمون آزمایشی کاربر مقدماتی رایانه  عادل پورشمسی  تستی سوال پاسخ
 ۶۴  ۱۹ آبان ۱۳۹۳  ۰۹:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت اول مطالعات اجتماعی  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
 ۶۵  ۱۷ آبان ۱۳۹۳  ۱۲:۳۰:۰۰  آزمون میان نوبت اول علوم تجربی  پولاد خلیلیان  تشریحی سوال پاسخ
 ۶۶  ۱۶ آبان ۱۳۹۳  ۰۸:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت اول زبان انگلیسی  عیسی مادی  تشریحی سوال پاسخ
 ۶۷  ۱۹ مرداد ۱۳۹۳  ۰۸:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت اول ریاضی  محمدرضا ایجادی  تشریحی سوال پاسخ
 ۶۸  ۱۱ خرداد ۱۳۹۳  ۰۹:۳۰:۰۰  تفکر و سبک زندگی نوبت دوم خرداد ۱۳۹۳  فرزاد پیروزی  تشریحی سوال پاسخ
 ۶۹  ۰۹ خرداد ۱۳۹۳  ۰۹:۳۰:۰۰  پیام های آسمانی نوبت دوم خرداد ۱۳۹۳  محمد ابراهیم اخوت  تشریحی سوال پاسخ
 ۷۰  ۰۷ خرداد ۱۳۹۳  ۰۹:۳۰:۰۰  زبان انگلیسی نوبت دوم خرداد ۱۳۹۳  عیسی مادی  تشریحی سوال پاسخ
 ۷۱  ۰۴ خرداد ۱۳۹۳  ۰۹:۳۰:۰۰  عربی نوبت دوم خرداد ۱۳۹۳  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
 ۷۲  ۰۲ خرداد ۱۳۹۳  ۰۹:۳۰:۰۰  ریاضی نوبت دوم خرداد ۱۳۹۳  علیرضا رجب نیا  تشریحی سوال پاسخ
 ۷۳  ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ۰۹:۳۰:۰۰  علوم تجربی نوبت دوم اردیبهشت ۱۳۹۳  پولاد خلیلیان  تشریحی سوال پاسخ
 ۷۴  ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۳  ۰۹:۳۰:۰۰  قرآن نوبت دوم اردیبهشت ۱۳۹۳  محمد ابراهیم اخوت  تشریحی سوال پاسخ
 ۷۵  ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۳  ۰۹:۳۰:۰۰  املا فارسی نوبت دوم اردیبهشت ۱۳۹۳  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
 ۷۶  ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۳  ۰۹:۳۰:۰۰  انشا و نگارش نوبت دوم اردیبهشت ۱۳۹۳  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
 ۷۷  ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ۰۹:۳۰:۰۰  مطالعات اجتماعی نوبت دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۳  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
 ۷۸  ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۳  ۱۷:۳۰:۰۰  آزمون آنلاین ترم دوم درس رايانه كلاس هفتم  عادل پورشمسی  تستی سوال پاسخ
 ۷۹  ۲۴ فروردين ۱۳۹۳  ۰۷:۰۰:۰۰  آزمون طرح خود اعتمادی ریاضی مرحله دوم پایه هفتم  علیرضا رجب نیا  تشریحی سوال پاسخ
 ۸۰  ۲۷ اسفند ۱۳۹۲  ۱۷:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم درس قرآن  محمد ابراهیم اخوت  تستی سوال پاسخ
 ۸۱  ۲۶ اسفند ۱۳۹۲  ۱۷:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم درس ادبیات فارسی  ابوالفضل حقانی پور  تستی سوال پاسخ
 ۸۲  ۲۵ اسفند ۱۳۹۲  ۱۷:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم درس پیام های آسمانی  محمد ابراهیم اخوت  تستی سوال پاسخ
 ۸۳  ۲۴ اسفند ۱۳۹۲  ۱۷:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم درس ریاضی  علیرضا رجب نیا  تستی سوال پاسخ
 ۸۴  ۲۱ اسفند ۱۳۹۲  ۱۷:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم درس کار و فناوری  عبدالحمید اخوان  تستی سوال پاسخ
 ۸۵  ۱۹ اسفند ۱۳۹۲  ۱۷:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم درس زبان انگلیسی  عیسی مادی  تستی سوال پاسخ
 ۸۶  ۱۸ اسفند ۱۳۹۲  ۱۷:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم درس مطالعات اجتماعی  رضا علی خوشه چین  تستی سوال پاسخ
 ۸۷  ۱۷ اسفند ۱۳۹۲  ۱۷:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم درس عربی  ابوالفضل حقانی پور  تستی سوال پاسخ
 ۸۸  ۱۴ اسفند ۱۳۹۲  ۱۷:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم درس علوم تجربی  پولاد خلیلیان  تستی سوال پاسخ
 ۸۹  ۰۳ اسفند ۱۳۹۲  ۰۷:۰۰:۰۰  آزمون گروهی ریاضی بهمن ماه  علیرضا رجب نیا  تشریحی سوال پاسخ
 ۹۰  ۲۶ بهمن ۱۳۹۲  ۰۷:۰۰:۰۰  آزمون خوداعتمادی ریاضی بهمن ماه پایه هفتم  علیرضا رجب نیا  تشریحی سوال پاسخ