آرشیو سوالات دوم دبیرستان دوره اول (هشتم)
# تاریخ ساعت موضوع دبیر نوع امتحان دریافت
 ۱  ۱۲ اسفند ۱۳۹۴  ۱۵:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم علوم تجربی  پولاد خلیلیان  تستی سوال پاسخ
 ۲  ۱۱ اسفند ۱۳۹۴  ۰۵:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم زبان انگلیسی  وحید یزدان پناه  تستی سوال پاسخ
 ۳  ۱۰ اسفند ۱۳۹۴  ۰۸:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم پیام های آسمان  عبدالرسول فاتحی  تستی سوال پاسخ
 ۴  ۰۵ اسفند ۱۳۹۴  ۰۵:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم قرآن  محمد علی مقدسی  تستی سوال پاسخ
 ۵  ۰۴ اسفند ۱۳۹۴  ۱۷:۴۵:۰۰  آزمون میان نوبت دوم مطالعات اجتماعی  حسن ناموران  تستی سوال پاسخ
 ۶  ۰۳ اسفند ۱۳۹۴  ۰۸:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم عربی  عبدالرسول فاتحی  تستی سوال پاسخ
 ۷  ۰۲ اسفند ۱۳۹۴  ۰۸:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم زبان فارسی  ابوالفضل حقانی پور  تستی سوال پاسخ
 ۸  ۰۲ بهمن ۱۳۹۴  ۰۷:۴۵:۰۰  آزمون نوبت اول درس پیام های آسمان  عبدالرسول فاتحی  تشریحی سوال پاسخ
 ۹  ۲۹ دي ۱۳۹۴  ۰۸:۰۰:۰۰  آزمون نوبت اول درس مطالعات اجتماعی  حسن ناموران  تشریحی سوال پاسخ
 ۱۰  ۲۵ دي ۱۳۹۴  ۰۸:۴۵:۰۰  آزمون نوبت اول درس ریاضی  محمدرضا ایجادی  تشریحی سوال پاسخ
 ۱۱  ۲۲ دي ۱۳۹۴  ۱۲:۳۰:۰۰  آزمون نوبت اول درس تفکر وسبک زندگی  حمیدرضا فرخاری  تشریحی سوال پاسخ
 ۱۲  ۲۱ دي ۱۳۹۴  ۰۷:۳۰:۰۰  آزمون نوبت اول درس عربی  عبدالرسول فاتحی  تشریحی سوال پاسخ
 ۱۳  ۱۹ دي ۱۳۹۴  ۰۸:۰۰:۰۰  سوالات آزمون نهج البلاغه  علی ارزانفروش  تشریحی سوال پاسخ
 ۱۴  ۱۹ دي ۱۳۹۴  ۰۷:۴۵:۰۰  آزمون نوبت اول قرآن  محمد علی مقدسی  تشریحی سوال پاسخ
 ۱۵  ۱۸ دي ۱۳۹۴  ۰۷:۴۵:۰۰  آزمون نوبت اول علوم تجربي نوبت اول  پولاد خلیلیان  تشریحی سوال پاسخ
 ۱۶  ۱۳ دي ۱۳۹۴  ۰۷:۴۵:۰۰  آزمون نوبت اول درس ادبیات فارسی  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
 ۱۷  ۱۱ دي ۱۳۹۴  ۰۷:۳۰:۰۰  آزمون زبان انگلیسی نوبت اول(دیماه)  وحید یزدان پناه  تشریحی سوال پاسخ
 ۱۸  ۰۳ دي ۱۳۹۴  ۰۷:۴۵:۰۰  آزمون نوبت اول پیام های آسمان  عبدالرسول فاتحی  تشریحی سوال پاسخ
 ۱۹  ۲۴ آذر ۱۳۹۴  ۰۷:۴۵:۰۰  آزمون علوم تجربی آذرماه  پولاد خلیلیان  تشریحی سوال پاسخ
 ۲۰  ۰۱ آذر ۱۳۹۴  ۰۷:۱۵:۰۰  آزمون میان نوبت عربی  عبدالرسول فاتحی  تشریحی سوال پاسخ
 ۲۱  ۲۹ آبان ۱۳۹۴  ۰۷:۱۵:۰۰  آزمون میان نوبت اول ریاضی  محمدرضا ایجادی  تشریحی سوال پاسخ
 ۲۲  ۲۶ آبان ۱۳۹۴  ۰۷:۱۵:۰۰  آزمون ميان نوبت اول علوم تجربي  پولاد خلیلیان  تشریحی سوال پاسخ
 ۲۳  ۲۵ آبان ۱۳۹۴  ۰۷:۱۵:۰۰  آزمون میان نوبت اول ادبیات  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
 ۲۴  ۲۲ آبان ۱۳۹۴  ۰۷:۱۵:۰۰  آزمون میان نوبت اول مطالعات اجتماعی  حسن ناموران  تشریحی سوال پاسخ
 ۲۵  ۱۹ آبان ۱۳۹۴  ۰۷:۱۵:۰۰  آزمون میان نوبت اول زبان انگلیسی  وحید یزدان پناه  تشریحی سوال پاسخ
 ۲۶  ۰۶ آبان ۱۳۹۴  ۰۸:۰۰:۰۰  آزمون علوم تجربی آبانماه  پولاد خلیلیان  تستی سوال پاسخ
 ۲۷  ۲۰ مهر ۱۳۹۴  ۰۸:۰۰:۰۰  آزمون عربی مهرماه-۱  عبدالرسول فاتحی  تشریحی سوال پاسخ
 ۲۸  ۲۰ مهر ۱۳۹۴  ۰۸:۰۰:۰۰  آزمون عربی مهر ماه-۲  عبدالرسول فاتحی  تشریحی سوال پاسخ
 ۲۹  ۱۸ مهر ۱۳۹۴  ۰۸:۰۰:۰۰  آزمون آغازین ریاضی  محمدرضا ایجادی  تشریحی سوال پاسخ
 ۳۰  ۱۸ مهر ۱۳۹۴  ۰۷:۴۵:۰۰  آزمون زبان انگليسي مهرماه  وحید یزدان پناه  تشریحی سوال پاس
# تاریخ ساعت موضوع دبیر نوع امتحان دریافت
 ۳۱  ۱۳ مهر ۱۳۹۴  ۰۸:۰۰:۰۰  آزمون علوم تجربی مهر ماه  غلامرضا بدیعی  تستی سوال پاسخ
 ۳۲  ۱۵ خرداد ۱۳۹۴  ۱۰:۰۰:۰۰  آزمون مهارت های هفتگانه ICDL درجه ۲  عادل پورشمسی  تستی سوال پاسخ
 ۳۳  ۰۸ خرداد ۱۳۹۴  ۰۹:۰۰:۰۰  پيام هاي آسمان نوبت دوم  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
 ۳۴  ۰۶ خرداد ۱۳۹۴  ۰۹:۰۰:۰۰   زبان انگليسي نوبت دوم  عیسی مادی  تشریحی سوال پاسخ
 ۳۵  ۰۳ خرداد ۱۳۹۴  ۱۰:۰۰:۰۰  رياضيات نوبت دوم  محمدرضا ایجادی  تشریحی سوال پاسخ
 ۳۶  ۰۲ خرداد ۱۳۹۴  ۰۸:۰۰:۰۰  تفكر وسبك زندگي نوبت دوم  مجید حجتی  تشریحی سوال پاسخ
 ۳۷  ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۴  ۰۹:۰۰:۰۰  فارسي ودستور نوبت دوم  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
 ۳۸  ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۴  ۰۹:۰۰:۰۰  قرآن نوبت دوم  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
 ۳۹  ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۴  ۰۹:۰۰:۰۰  عربي نوبت دوم  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
 ۴۰  ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴  ۰۹:۰۰:۰۰  مطالعات اجتماعي نوبت دوم  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
 ۴۱  ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴  ۰۹:۰۰:۰۰  نمونه سوال رياضي  محمدرضا ایجادی  تشریحی سوال پاسخ
 ۴۲  ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۴  ۰۹:۰۰:۰۰  علوم تجربي نوبت دوم  پولاد خلیلیان  تشریحی سوال پاسخ
 ۴۳  ۱۸ اسفند ۱۳۹۳  ۱۶:۳۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم درس زبان انگلیسی  عیسی مادی  تستی سوال پاسخ
 ۴۴  ۱۷ اسفند ۱۳۹۳  ۱۶:۳۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم درس فارسی  ابوالفضل حقانی پور  تستی سوال پاسخ
 ۴۵  ۱۶ اسفند ۱۳۹۳  ۱۶:۳۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم درس ریاضی  محمدرضا ایجادی  تستی سوال پاسخ
 ۴۶  ۱۳ اسفند ۱۳۹۳  ۱۶:۳۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم درس علوم تجربی  دانیال افتخاری  تستی سوال پاسخ
 ۴۷  ۱۲ اسفند ۱۳۹۳  ۱۶:۳۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم درس مطالعات اجتماعی  رضا علی خوشه چین  تستی سوال پاسخ
 ۴۸  ۱۱ اسفند ۱۳۹۳  ۱۶:۳۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم درس عربی  ابوالفضل حقانی پور  تستی سوال پاسخ
 ۴۹  ۱۰ اسفند ۱۳۹۳  ۱۶:۳۰:۰۰  آزمون میان نوبت دوم درس پیام های آسمانی  دانیال افتخاری  تستی سوال پاسخ
 ۵۰  ۳۰ دي ۱۳۹۳  ۰۹:۰۰:۰۰  آزمون نوبت اول درس پیام های آسمان  دانیال افتخاری  تشریحی سوال پاسخ
 ۵۱  ۳۰ دي ۱۳۹۳  ۰۷:۱۵:۰۰  آزمون نوبت اول درس قرآن  دانیال افتخاری  تشریحی سوال پاسخ
 ۵۲  ۲۶ دي ۱۳۹۳  ۰۷:۱۵:۰۰  آزمون نوبت اول درس عربی  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
 ۵۳  ۲۳ دي ۱۳۹۳  ۰۷:۳۰:۰۰  آزمون نوبت اول درس علوم تجربی  دانیال افتخاری  تشریحی سوال پاسخ
 ۵۴  ۱۹ دي ۱۳۹۳  ۰۷:۳۰:۰۰  آزمون نوبت اول درس زبان انگلیسی  عیسی مادی  تشریحی سوال پاسخ
 ۵۵  ۱۶ دي ۱۳۹۳  ۰۸:۰۰:۰۰  آزمون نوبت اول درس املا  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
 ۵۶  ۱۴ دي ۱۳۹۳  ۰۷:۱۵:۰۰  آزمون نوبت اول درس مطالعات اجتماعی  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
 ۵۷  ۱۲ دي ۱۳۹۳  ۰۷:۱۵:۰۰  آزمون نوبت اول درس ریاضیات  محمدرضا ایجادی  تشریحی سوال پاسخ
 ۵۸  ۱۹ آذر ۱۳۹۳  ۱۴:۴۵:۰۰  آزمون آذر ماه علوم تجربی  دانیال افتخاری  تستی سوال پاسخ
 ۵۹  ۲۶ آبان ۱۳۹۳  ۰۹:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت اول درس ریاضی  محمدرضا ایجادی  تشریحی سوال پاسخ
 ۶۰  ۱۷ آبان ۱۳۹۳  ۱۳:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت اول علوم تجربی  دانیال افتخاری  تشریحی سوال پاسخ
# تاریخ ساعت موضوع دبیر نوع امتحان دریافت
 ۶۱  ۱۶ آبان ۱۳۹۳  ۰۹:۰۰:۰۰  آزمون میان نوبت اول زبان انگلیسی  عیسی مادی  تشریحی سوال پاسخ
 ۶۲  ۱۰ خرداد ۱۳۹۲  ۰۹:۳۰:۰۰  عربی نوبت دوم  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
 ۶۳  ۰۸ خرداد ۱۳۹۲  ۰۹:۳۰:۰۰  انشا ونگارش نوبت دوم  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
 ۶۴  ۰۷ خرداد ۱۳۹۲  ۰۹:۳۰:۰۰  ریاضی نوبت دوم  پولاد خلیلیان  تشریحی سوال پاسخ
 ۶۵  ۰۵ خرداد ۱۳۹۲  ۰۹:۳۰:۰۰  تاریخ نوبت دوم  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
 ۶۶  ۰۳ خرداد ۱۳۹۲  ۰۹:۳۰:۰۰  اجتماعی نوبت دوم  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
 ۶۷  ۰۱ خرداد ۱۳۹۲  ۰۹:۳۰:۰۰  علوم تجربي نوبت دوم  پولاد خلیلیان  تشریحی سوال پاسخ
 ۶۸  ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۲  ۰۹:۳۰:۰۰  جغرافی نوبت دوم  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
 ۶۹  ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۲  ۰۹:۳۰:۰۰  املا ءفارسی نوبت دوم  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ
 ۷۰  ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۲  ۰۹:۳۰:۰۰  پیام های آسمانی نوبت دوم  ابراهيم روشن ضمير  تشریحی سوال پاسخ
 ۷۱  ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۲  ۰۹:۳۰:۰۰  زبان انگلیسی نوبت دوم  تشریحی سوال پاسخ
 ۷۲  ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۲  ۰۹:۳۰:۰۰  حرفه وفن نوبت دوم  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
 ۷۳  ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۲  ۰۹:۳۰:۰۰  قرآن نوبت دوم  ابراهيم روشن ضمير  تشریحی سوال پاسخ
 ۷۴  ۲۴ اسفند ۱۳۹۱  ۱۰:۰۰:۰۰  عربی میان نوبت دوم  ابوالفضل حقانی پور  تستی سوال پاسخ
 ۷۵  ۲۳ اسفند ۱۳۹۱  ۱۷:۰۰:۰۰  قرآن میان نوبت دوم  ابراهيم روشن ضمير  تستی سوال پاسخ
 ۷۶  ۲۲ اسفند ۱۳۹۱  ۱۷:۰۰:۰۰  ادبیات میان نوبت دوم  ابوالفضل حقانی پور  تستی سوال پاسخ
 ۷۷  ۲۱ اسفند ۱۳۹۱  ۱۷:۰۰:۰۰  حرفه وفن میان نوبت دوم  رضا علی خوشه چین  تستی سوال پاسخ
 ۷۸  ۲۰ اسفند ۱۳۹۱  ۱۷:۰۰:۰۰  اجتماعی میان نوبت دوم  رضا علی خوشه چین  تستی سوال پاسخ
 ۷۹  ۱۹ اسفند ۱۳۹۱  ۱۷:۰۰:۰۰  ریاضی میان نوبت دوم  پولاد خلیلیان  تستی سوال پاسخ
 ۸۰  ۱۷ اسفند ۱۳۹۱  ۱۰:۰۰:۰۰  جغرافی میان نوبت دوم  رضا علی خوشه چین  تستی سوال پاسخ
 ۸۱  ۱۶ اسفند ۱۳۹۱  ۱۷:۰۰:۰۰  زبان انگلیسی میان نوبت دوم  تستی سوال پاسخ
 ۸۲  ۱۵ اسفند ۱۳۹۱  ۱۷:۰۰:۰۰  پیام های آسمانی میان نوبت دوم  ابراهيم روشن ضمير  تستی سوال پاسخ
 ۸۳  ۱۳ اسفند ۱۳۹۱  ۱۷:۰۰:۰۰  تاریخ میان نوبت دوم  رضا علی خوشه چین  تستی سوال پاسخ
 ۸۴  ۱۲ اسفند ۱۳۹۱  ۱۷:۰۰:۰۰  علوم تجربي میان نوبت دوم  پولاد خلیلیان  تستی سوال پاسخ
 ۸۵  ۰۶ اسفند ۱۳۹۱  ۰۹:۲۶:۰۰  امتحان آزمایشی رایانه  عادل پورشمسی  تستی سوال پاسخ
 ۸۶  ۲۹ بهمن ۱۳۹۱  ۰۷:۵۰:۰۰  آزمون آزمایشی رایانه  عادل پورشمسی  تستی سوال پاسخ
 ۸۷  ۰۴ بهمن ۱۳۹۱  ۰۷:۳۰:۰۰  تاریخ نوبت اول  رضا علی خوشه چین  تشریحی سوال پاسخ
 ۸۸  ۰۳ بهمن ۱۳۹۱  ۰۷:۳۰:۰۰  قرآن نوبت اول  ابراهيم روشن ضمير  تشریحی سوال پاسخ
 ۸۹  ۰۱ بهمن ۱۳۹۱  ۰۷:۰۰:۰۰  پیام های آسمانی نوبت اول  ابراهيم روشن ضمير  تشریحی سوال پاسخ
 ۹۰  ۳۰ دي ۱۳۹۱  ۰۷:۳۰:۰۰  انشاونگارش نوبت اول  ابوالفضل حقانی پور  تشریحی سوال پاسخ