درس فارسی

سوال های امتحانی نیم سال اول

امتحان فارسی نیم سال اول ۹۴ – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد حافظ

تعداد دانلود : ۱۴۷۷۵

امتحان فارسی نیم سال اول ۹۴ – متوسطه دوره اول سرای دانش واحد مرزداران

تعداد دانلود : ۹۵۹۲

آزمون فارس هشتم مدرسه حمزه ازگله- دی ماه ۹۳

تعداد دانلود : ۶۸۴۲۹

امتحان ادبيات فارسي + پاسخ – دي ماه ۹۳،سراي دانش _واحد رسالت

تعداد دانلود : ۴۳۷۵۹

نمونه سوال امتحانی نیم سال اول فارسی هشتم – مدارس سرای دانش

تعداد دانلود : ۳۶۹۷۵

سوال ارسالی دبیران

نمونه سوال امتحان فارسی هشتم- دی ۹۳

تعداد دانلود : ۱۵۳۰۴

امتحان فارسی هشتم دبیرستان شهید خدادادی-دی ماه ۹۳

تعداد دانلود : ۲۸۲۶۲