۱  – اهل کجایی؟
Where are you from?
 
۲- اهل یونانم.
I’m from Greece.
 
۳- چه ملیتی داری؟
What nationality are you?/ What’s your nationality?
 
۴- استرالیایی هستم.
I’m Australian.
 
۵- در یونان متولد و بزرگ شده ام.
I was born and brought up in Greece.
 
۶- در سال ۱۹۸۰ به استرالیا مهاجرت کردم.
I immigrated to Australia in 1980.
 
۷- پس از پنج سال تبعه (شهروند) استرالیا شدم.
After five years I became a citizen of Australia.
 
۸- وسعت یونان چقدر است؟
How large is Greece?
 
۹- مساحت آن ۵۰۱۴۷ مایل مربع است.
It’s 5014 square miles in area./ Its area is 50147 square miles.
 
۱۰- یونان کجا واقع شده است؟
Where is Greece situated?
 
۱۱- کنار دریای مدیترانه واقع شده است.
It’s located by the Mediterranean Sea.
 
۱۲- در منطقه معتدله شمالی قرار دارد.
It’s in the North Temperate Zone
 
۱۳- تو اهل کجایی؟
Where do you come from?
 
۱۴- اهل ایرانم. ایران در خاورمیانه در آسیا قرار دارد.
I’m from Iran. It’s in the Middle East in Asia.
 
۱۵- اهل کجای ( کدام شهر) ایران هستی؟
Where do you come from in Iran?
 
۱۶- اهل مشهد هستم. مشهد در شمال شرقی ایران واقع شده است.
 I’m from Mashhad. It’s situated in the northeast of Iran.
 
۱۷- پایتخت کشورت چه شهری است؟  تهران است.
What’s the Capital of your country? It’s Tehran.
 
۱۸- همسایگانتان چه کشورهایی هستند؟
What countries are your neighbors?
 
۱۹- در شمال، ایران با آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان هم مرز است.
In the north, Iran borders Azerbaijan, Armenia and Turkmenistan.
 
۲۰- در غرب، هم مرز ترکیه و عراق است.
In the west, it borders Turkey and Iraq.
 
۲۱- در شرق، با افغانستان و پاکستان هم مرز است.
In the east, it borders Afghanistan and Pakistan.
 
۲۲- چه نوع حکومتی دارید؟
What kind of government do you have?
 
۲۳- ایران یک جمهوری اسلامی است.
Iran is an Islamic republic.
 
۲۴- جمعیت ایران چقدر است؟
What’s the population of Iran?
 
۲۵- حدود پنجاه میلیون است.
It’s about 50 million.
 
۲۶- در ایران چه نوع آب و هوایی دارید؟
What kind of climate do you have in Iran?
 
۲۷- آب و هوا در ایران خیلی متنوع است.
The climate varies a lot in Iran.
 
۲۸- در شمال(هوا) ملایم و مرطوب است.
It’s mild and wet in the north.
 
۲۹- در مرکز (هوا) گرم و خشک است.
It’s hot and dry in the east and center.
 
۳۰- دین اصلی در کشور شما چیست؟
What’s the main religion in your country?
 
۳۱- دین اصلی در کشور من اسلام است.
The main religion in my country is Islam.
 
۳۲- دین های دیگر مسیحیت، دین یهود و دین زرتشتی هستند.
Other religions are Christianity, Judaism and Zoroastrianism.
 
۳۳- آیا کشور شما از لحاظ منابع طبیعی غنی است؟
Is your country rich in natural resources?
 
۳۴- بله ، ما نفت و مواد معدنی متنوعی داریم.
Yes, we have petroleum and various minerals.
 
۳۵- کشورت کشاوزی است یا صنعتی؟
Is your country agricultural or industrial?
 
۳۶- عمدتا کشاورزی است اما صنایع رو به رشد است.
It’s mainly agricultural but industries are growing.
 
۳۷- رایج ترین فعالیت های کشاورزی چیست؟
What are the commonest agricultural activities?
 
۳۸- ما گندم، برنج، پنبه و چغندر قند کشت می کنیم.
We raise wheat, rice, cotton and sugar beets.
 
۳۹- چه نوع صنایعی دارید؟
What kind of industries do you have?
 
۴۰- صنعت اصلی در کشور من صنعت نفت است.
The main industry in my country is the petroleum industry.
 
۴۱- صنایع مهم دیگر عبارتند از: فولاد، نساجی ، چرم و کمپوت سازی.
Other important industries are steel, textiles, leather and fruit canning.
 
۴۲- دامداری و مرغداری نیز خیلی رایج اند.
Livestock breeding and poultry farming are also very common.
 
۴۳- چه نوع سوغاتی ها را می توانیم در کشور شما خریداری کنیم؟
What kind of souvenirs can we buy in your country?
 
۴۴- می توانید انواع متنوعی از صنایع دستی و کارهای دستی را خریداری نمایید.
You can buy a wide variety of handicrafts and handiworks.
 
۴۵- همچنین می توانی پسته و انواع دیگر آجیل و خشکبار را بخرید.
You can also buy pistachios and other dried nuts and dried fruit.
 
۴۶- یا می توانید انواع سنگهای قیمتی ، قالی ، قالیچه و گلیم را بخرید.
Or you can buy different gems, carpets, rugs and mats.
 
۴۷- نرخ(درصد- میزان) با سوادی/ بیسوادی در کشور شما چیست؟
What’s the rate of literacy/illiteracy in your country?
 
۴۸- در کشور من ۹/۹۹% مرد باسوادند.
In my country 99/9% (ninety nine point nine per cent) of the people are literate.