سبک زندگی

سبک زندگی

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

فایل صوتی شعر صورتگر ماهر

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۰/۰۵

  • قالب شعر:قصيده                            شاعر:قا آني شيرازي

 

راستی را کس نمی­داند که در فصل بهار از کجا گردد پدیدار این همه نقش و نگار؟

راستی را: به راستی، به درستی که(قید)/ پدیدار: آشکار، پیدا، عیان /نقش و نگار: تصاویر رنگارنگ، صورت­ های متنوع

این همه نقش ونگار:نهاد

نکته دستوري:

پديدار:مشتق / «را» در ترکيب راستي را به معناي «به»است و «راستي را نقش قيدي دارد.

معنی:

به راستی هیچ کس نمی­داند که در فصل بهار، این همه نقش و نگار زیبا از کجا پیدا می­شوند؟

========================

عقل­ها حیران شود، کز خاک تاریک نژند چون برآید این­همه گل­های نغزِ کام­کار؟

گل های نغز کامکار: کامکار درمعنای خوش بخت است .البته دراین جا به معنای دیگر این واژه اشاره دارد؛یعنی نام نوعی گل سرخ آتشین. آن بخش گل سرخ که نسبت به قسمت های دیگر سرخ تر است.

گل نغز کامکار یعنی گل زیبای سرخ

حیران: متحیّر، متعجّب، سرگشته/ نژند: تیره، غمگین، اندوهگین، سرد و نمناک

برآید: می­روید، رشد می­کند/ نغز: خوب، نیکو/ کامکار: خوش­بخت، کامروا، دل­پسند

آرايه ها:

حيران شدن عقل:تشخيص / تکرار «ک»:واج آرايي(نغمه ي حروف)

عقل انسان شگفت زده می­ماند که چگونه از خاک تیره­ ی سرد و بی­ روح این همه گل­های خوب و دل­پسند می­ روید؟

========================

چون نپرسی کاین تماثیل از کجا آمد پدید؟ چون نجویی کاین تصاویر از کجا شد آشکار؟

تماثیل: جمع مکسّر تمثال /تمثال: شکل و تصویر، مجسّمه

چرا از خودت نمی­پرسی که این­ همه شکل و تصویر از کجا پیدا و پدیدار می­شود؟

========================

برق از شوقِ که می­خندد بدین­سان قاه­ قاه ابر از هجرِ که می­گرید بدین­سان زار زار؟

آرایه­ ی تضاد در :(شوق و هجر/ می­خندد و می­گرید/ قاه­ قاه و زار زار)

آرایه­ ی مراعات نظیر در:(ابر- برق / خنده – گریه)

آرایه­ ی تشخیص در: (برق قاه قاه می­خندد / ابر زاز زاز می­گرید)

آرایه ی تکرار:بدین سان

برق آسمان از اشتیاق دیدار چه کسی این گونه قهقهه می­زند و ابر از غم دوری چه کسی این گونه زاز می­زند؟

مفهوم:به بارندگی فصل بهار اشاره دارد.

موازنه بین دو مصرع

========================

کیست آن صورتگر ماهر که بی ­تقلیدِ غیر این همه صورت برد بر صفحه­ ی هستی به کار؟

صورتگر: نقاش /صفحه­ ی هستی: ترکیب اضافی(اضافه­ ی تشبیهی) عالم هستی به صفحه­ ی نقاشی تشبیه شده است. /بی ­تقلید غیر: بدون پیروی از دیگران /ماهر: زبر دست، چیره دست

نکته:صورت گر:نقاش«در اینجا یعنی خداوند»

صورتگر تلمیح به آیه ی هوالله الخالق البارئ المصور (سوره حشر) اشاره دارد و به نام “مصور ” اشاره دارد.

فعل در مصراع دوم:به کار برد.

آرایه ها:صفحه ی هستی:اضافه ی تشبیهی

آن نقّاش ماهری که این همه تصاویر تازه و زیبا را بر صفحه­ ی هستی به کار بسته است، چه کسی است؟

مفهوم: خداوند بزرگترین نقاش طبیعت است.

====================فایل صوتی====================

دانلود فایل صوتی شعر صورتگر ماهر

 

 درس ۲ خوب جهان را ببین! صورتگر ماهر
۱٫۵۱ MB ۳۹″:۱′

========================================

قاآنی شیرازی: (حدود ۱۲۷۰ـ ۱۲۲۲هـ.ق):

 

  • میرزا حبیبالله شیرازی متخلّص به «قاآنی» از شاعران دورۀ قاجار است.
  • هنر او در قصیده سرایی و انتخاب واژگان خوش آهنگ و توصیف های نیکو است.
  • وی کتاب «پریشان» را به شیوۀ گلستان سعدی نوشت.
  • آرامگاه او در جوار حضرت عبدالعظیم شهر ری است.

========================================

۱- دربیت آخرشعر(صورتگرماهر)به کدام نام های خداوند اشاره شده؟مصور-صورتگر-ماهر-بی تقلید

 

۲- شاعر در سرودۀ «صورتگر ماهر» به کدام پدیده های خلقت اشاره کرده است؟شاعر به ابر و رعد وبرق وباران و آفرینش گل سرخ فصل بهار و خاک و تصاویر زیبا اشاره کرده است.

 

بازدید: 2

سوال خود را مطرح کنید :