قرائت های زیبا از قاری نوجوان عربستانی به نام احمد سعود

heart13 اعلانات سایتheart13 اعلانات سایتheart13 اعلانات سایتheart13 اعلانات سایتheart13 اعلانات سایتheart13 اعلانات سایتheart13 اعلانات سایتheart13 اعلانات سایتheart13 اعلانات سایتheart13 اعلانات سایتheart13 اعلانات سایتheart13 اعلانات سایتheart13 اعلانات سایتheart13 اعلانات سایت

 

 

قاری احمد سعود | روایت حفص از عاصم

در لینک زیر موجود است

http://www.mp3quran.net/farsi/saud_farsi.html

سوره نازعات

سوره نبا

اینم چند تا سوره دیگه که کامل نیستن

احزاب

ملک

مزمل

الرحمن

ق

یاسین

احقاف

 

تصویری

احزاب قسمت اول

احزاب قسمت دوم

یاسین

حفص عن عاصم ، قراءة البراعم و الناشئين

   سورة الأحزاب التلاوة من أول السورة إلى الآية: ۱۷
تحميل mp3 سورة الأحزاب التلاوة من أول السورة إلى الآية: 17 تحميل real palyer سورة الأحزاب التلاوة من أول السورة إلى الآية: 17
   سورة المزّمّل
تحميل mp3 سورة المزّمّل تحميل real palyer سورة المزّمّل
   سورة النبأ وسورة النازعات
تحميل mp3 سورة النبأ وسورة النازعات تحميل real palyer سورة النبأ وسورة النازعات
   سورة البروج
تحميل mp3 سورة البروج تحميل real palyer سورة البروج
   سورة الطارق
تحميل mp3 سورة الطارق تحميل real palyer سورة الطارق
   سورة الأعلى
تحميل mp3 سورة الأعلى تحميل real palyer سورة الأعلى
   سورة الغاشية
تحميل mp3 سورة الغاشية تحميل real palyer سورة الغاشية
   سورة البلد
تحميل mp3 سورة البلد تحميل real palyer سورة البلد
   سورة الشرح
تحميل mp3 سورة الشرح تحميل real palyer سورة الشرح
   سورة العلق
تحميل mp3 سورة العلق تحميل real palyer سورة العلق
   سورة القدر
تحميل mp3 سورة القدر تحميل real palyer سورة القدر
   سورة البينة
تحميل mp3 سورة البينة تحميل real palyer سورة البينة
   سورة الزلزلة
تحميل mp3 سورة الزلزلة تحميل real palyer سورة الزلزلة
   سورة القارعة
تحميل mp3 سورة القارعة تحميل real palyer سورة القارعة
   سورة التكاثر
تحميل mp3 سورة التكاثر تحميل real palyer سورة التكاثر
   سورة العصر
تحميل mp3 سورة العصر تحميل real palyer سورة العصر
   سورة الهمزة
تحميل mp3 سورة الهمزة تحميل real palyer سورة الهمزة
   سورة الفيل
تحميل mp3 سورة الفيل تحميل real palyer سورة الفيل
   سورة قريش
تحميل mp3 سورة قريش تحميل real palyer سورة قريش
   سورة الماعون
تحميل mp3 سورة الماعون تحميل real palyer سورة الماعون
   سورة الكوثر
تحميل mp3 سورة الكوثر تحميل real palyer سورة الكوثر
   سورة الكافرون
تحميل mp3 سورة الكافرون تحميل real palyer سورة الكافرون
   سورة النصر
تحميل mp3 سورة النصر تحميل real palyer سورة النصر
   سورة المسد
تحميل mp3 سورة المسد تحميل real palyer سورة المسد
   سورة الإخلاص
تحميل mp3 سورة الإخلاص تحميل real palyer سورة الإخلاص
   سورة النّاس
تحميل mp3 سورة النّاس تحميل real palyer سورة النّاس
   ماتيسر من سورة الفرقان
تحميل mp3 ماتيسر من سورة الفرقان تحميل real palyer ماتيسر من سورة الفرقان

 

  نام سوره مدت حجم برای دانلود کلیک کنید
۸۵ البُرُوج ۰۰:۰۳:۰۷ ۲٫۸۶مکابایت دانلود
۸۶ الطّارق ۰۰:۰۱:۵۰ ۱٫۶۹مکابایت دانلود
۸۷ الأعلی ۰۰:۰۱:۵۳ ۱٫۷۴مکابایت دانلود
۸۸ الغاشیة ۰۰:۰۲:۵۳ ۲٫۶۵مکابایت دانلود
۸۹ الفَجر ۰۰:۰۳:۴۰ ۳٫۳۶مکابایت دانلود
۹۰ البَلد ۰۰:۰۲:۰۶ ۱٫۹۳مکابایت دانلود
۹۱ الشَّمس ۰۰:۰۱:۳۴ ۱٫۴۴مکابایت دانلود
۹۲ اللَیل ۰۰:۰۱:۵۶ ۱٫۸۵مکابایت دانلود
۹۳ الضّحی ۰۰:۰۱:۰۹ ۱٫۷مکابایت دانلود
۹۴ الشَرح ۰۰:۰۰:۴۸ ۷۶۵ کیلوبایت دانلود
۹۵ التّین ۰۰:۰۰:۵۸ ۹۱۹ کیلوبایت دانلود
۹۶ العَلق ۰۰:۰۱:۵۰ ۱٫۶۹مکابایت دانلود
۹۷ القَدر ۰۰:۰۰:۴۸ ۷۶۳ کیلوبایت دانلود
۹۸ البَیـِّنة ۰۰:۰۲:۱۰ ۲مکابایت دانلود
۹۹ الزَّلزَلة ۰۰:۰۰:۵۹ ۹۴۵ کیلوبایت دانلود
۱۰۰ العَادیات ۰۰:۰۱:۱۱ ۱٫۹مکابایت دانلود
۱۰۱ القَارعة ۰۰:۰۱:۰۸ ۱٫۰۴مکابایت دانلود
۱۰۲ التَّـکاثُر ۰۰:۰۱:۰۱ ۹۷۰ کیلوبایت دانلود
۱۰۳ العَصر ۰۰:۰۰:۳۱ ۵۰۷ کیلوبایت دانلود
۱۰۴ الهُمَزة ۰۰:۰۱:۰۲ ۹۸۹ کیلوبایت دانلود
۱۰۵ الفیل ۰۰:۰۰:۴۹ ۷۷۵ کیلوبایت دانلود
۱۰۶ قُـرَیش ۰۰:۰۰:۴۲ ۶۷۵ کیلوبایت دانلود
۱۰۷ المَاعُون ۰۰:۰۰:۵۳ ۸۵۲ کیلوبایت دانلود
۱۰۸ الکوثر ۰۰:۰۰:۲۶ ۴۲۱ کیلوبایت دانلود
۱۰۹ الکافِرون ۰۰:۰۰:۵۷ ۹۲۴ کیلوبایت دانلود
۱۱۰ النَّصر ۰۰:۰۰:۳۹ ۶۲۲ کیلوبایت دانلود
۱۱۱ المَسَد ۰۰:۰۰:۴۳ ۶۹۰ کیلوبایت دانلود
۱۱۲ الإخلاص ۰۰:۰۰:۲۴ ۳۸۴ کیلوبایت دانلود
۱۱۳ الفَلق ۰۰:۰۰:۳۳ ۵۳۷ کیلوبایت دانلود
۱۱۴ النَّاس ۰۰:۰۰:۴۴ ۷۰۲ کیلوبایت دانلود