قرآن

قرآن با صدای زیبای قاری عبدالرحمن العوسي /  روایت حفص از عاصم

 

برای دانلود کلیلک کنید
2 بقره
برای دانلود کلیلک کنید
3 آل عمران
برای دانلود کلیلک کنید
4 نساء
برای دانلود کلیلک کنید
5 مائده
برای دانلود کلیلک کنید
6 أنعام
برای دانلود کلیلک کنید
7 أعراف
برای دانلود کلیلک کنید
8 أنفال
برای دانلود کلیلک کنید
9 توبه
برای دانلود کلیلک کنید
10 یونس
برای دانلود کلیلک کنید
11 هود
برای دانلود کلیلک کنید
12 یوسف
برای دانلود کلیلک کنید
13 رعد
برای دانلود کلیلک کنید
14 إبراهیم
برای دانلود کلیلک کنید
15 حجر
برای دانلود کلیلک کنید
16 نحل
برای دانلود کلیلک کنید
17 إسراء
برای دانلود کلیلک کنید
18 كهف
برای دانلود کلیلک کنید
19 مریم
برای دانلود کلیلک کنید
20 طه
برای دانلود کلیلک کنید
21 أنبیاء
برای دانلود کلیلک کنید
22 حج
برای دانلود کلیلک کنید
23 مؤمنون
برای دانلود کلیلک کنید
24 نور
برای دانلود کلیلک کنید
25 فرقان
برای دانلود کلیلک کنید
26 شعراء
برای دانلود کلیلک کنید
27 نمل
برای دانلود کلیلک کنید
28 قصص
برای دانلود کلیلک کنید
29 عنكبوت
برای دانلود کلیلک کنید
30 روم
برای دانلود کلیلک کنید
31 لقمان
برای دانلود کلیلک کنید
32 سجده
برای دانلود کلیلک کنید
33 أحزاب
برای دانلود کلیلک کنید
34 سبأ
برای دانلود کلیلک کنید
35 فاطر
برای دانلود کلیلک کنید
36 یس
برای دانلود کلیلک کنید
37 صافات
برای دانلود کلیلک کنید
38 ص
برای دانلود کلیلک کنید
39 زمر
برای دانلود کلیلک کنید
40 غافر
برای دانلود کلیلک کنید
41 فصلت
برای دانلود کلیلک کنید
42 شورى
برای دانلود کلیلک کنید
43 زخرف
برای دانلود کلیلک کنید
44 دخان
برای دانلود کلیلک کنید
45 جاثیه
برای دانلود کلیلک کنید
46 أحقاف
برای دانلود کلیلک کنید
47 محمد
برای دانلود کلیلک کنید
48 فتح
برای دانلود کلیلک کنید
49 حجرات
برای دانلود کلیلک کنید
50 ق
برای دانلود کلیلک کنید
51 ذاریات
برای دانلود کلیلک کنید
52 طور
برای دانلود کلیلک کنید
53 نجم
برای دانلود کلیلک کنید
54 قمر
برای دانلود کلیلک کنید
55 رحمن
برای دانلود کلیلک کنید
56 واقعه
برای دانلود کلیلک کنید
57 حدید
برای دانلود کلیلک کنید
58 مجادله
برای دانلود کلیلک کنید
59 حشر
برای دانلود کلیلک کنید
60 ممتحنه
برای دانلود کلیلک کنید
61 صف
برای دانلود کلیلک کنید
62 جمعه
برای دانلود کلیلک کنید
63 منافقون
برای دانلود کلیلک کنید
64 تغابن
برای دانلود کلیلک کنید
65 طلاق
برای دانلود کلیلک کنید
66 تحریم
برای دانلود کلیلک کنید
67 ملك
برای دانلود کلیلک کنید
68 قلم
برای دانلود کلیلک کنید
69 حاقه
برای دانلود کلیلک کنید
70 معارج
برای دانلود کلیلک کنید
71 نوح
برای دانلود کلیلک کنید
72 جن
برای دانلود کلیلک کنید
73 مزمل
برای دانلود کلیلک کنید
74 مدثر
برای دانلود کلیلک کنید
75 قیامه
برای دانلود کلیلک کنید
76 إنسان
برای دانلود کلیلک کنید
77 مرسلات
برای دانلود کلیلک کنید
78 نبأ
برای دانلود کلیلک کنید
79 نازعات
برای دانلود کلیلک کنید
80 عبس
برای دانلود کلیلک کنید
81 تكویر
برای دانلود کلیلک کنید
82 انفطار
برای دانلود کلیلک کنید
83 مطففین
برای دانلود کلیلک کنید
84 انشقاق
برای دانلود کلیلک کنید
85 بروج
برای دانلود کلیلک کنید
86 طارق
برای دانلود کلیلک کنید
87 أعلى
برای دانلود کلیلک کنید
88 غاشیه
برای دانلود کلیلک کنید
89 فجر
برای دانلود کلیلک کنید
90 بلد
برای دانلود کلیلک کنید
91 شمس
برای دانلود کلیلک کنید
92 لیل
برای دانلود کلیلک کنید
93 ضحى
برای دانلود کلیلک کنید
94 شرح
برای دانلود کلیلک کنید
95 تین
برای دانلود کلیلک کنید
96 علق
برای دانلود کلیلک کنید
97 قدر
برای دانلود کلیلک کنید
98 بینه
برای دانلود کلیلک کنید
99 زلزله
برای دانلود کلیلک کنید
100 عادیات
برای دانلود کلیلک کنید
101 قارعه
برای دانلود کلیلک کنید
102 تكاثر
برای دانلود کلیلک کنید
103 عصر
برای دانلود کلیلک کنید
104 همزه
برای دانلود کلیلک کنید
105 فیل
برای دانلود کلیلک کنید
106 قریش
برای دانلود کلیلک کنید
107 ماعون
برای دانلود کلیلک کنید
108 كوثر
برای دانلود کلیلک کنید
109 كافرون
برای دانلود کلیلک کنید
110 نصر
برای دانلود کلیلک کنید
111 مسد
برای دانلود کلیلک کنید
112 إخلاص
برای دانلود کلیلک کنید
113 فلق
برای دانلود کلیلک کنید
114 ناس
برای دانلود کلیلک کنید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قرآن
دانلود تفسیر مفاتیح الغیب فخر رازی

عنوان مشهور: تفسیر کبیر، همچنین تفسیر مفاتیح الغیب یا تفسیر فخر رازی. مؤلف: ابو عبدالله محمد بن الحسین الطبرستانی الرازی معروف به فخر الدین رازی ولادت: 543 ه. – 1149 میلادی، وفات: 606 ه. – 1210 میلادی مذهب مؤلف: شافعی اشعری زبان تفسیر:عربی تاریخ تالیف: حدود 603 ه. تعداد جلدها: 32 جلد در 16 مجلد …

قرآن
تصاویر صفحات قرآن با خط عثمان طه

تصاویر صفحات قرآن با خط عثمان طه(کیفیت متوسط)   (حجم فایل 50 مگابایت)     تصاویر صفحات قرآن با خط عثمان طه(کیفیت بالا)   (حجم فایل 202 مگابایت)     صفحات قرآن با خط عثمان طه (کیفیت بالا) Pdf   (حجم فایل 226 مگابایت)     تصاویر صفحات قرآن کریم …

قرآن
تفسیر آیات مشکله

تفسیر آیات مشکله اثر حاج یوسف شعار (۱۳۲۰ – ۱۳۹۴ ق)، از مفسران و مدرسین علوم قرآن کریم معاصر می‌باشد. تفسیر مورد بحث در یک مجلد به زبان فارسی و شیوه استدلالی شامل بخشی از قرآن کریم است. مؤلف در این اثر آیات مشکله قرآن کریم را گردآوری نموده سپس …