سبک زندگی

سبک زندگی

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

معادل کلمات خارجی به پارسی

اندازه فونت :
۱۳۹۸/۰۹/۱۶

                                                                              

     

ردیف

     

     

واژه   خارجی

     

     

معـادل  پارسی

     

     

ردیف

     

     

واژه   خارجی

     

     

معـادل   پارسی

     

     

ردیف

     

     

واژه  خارجی

     

     

معادل  پارسی

     

     

۱

     

     

آباژور

     

     

نـورتاب

     

     

۴۴

     

     

بیوگـرافی

     

     

سرگذشت،زندگینامه،شرح حال

     

     

۸۷

     

     

فانتـزی

     

     

تفننی

     

     

۲

     

     

آبونه

     

     

مشـترک

     

     

۴۵

     

     

پاراگـراف

     

     

بنـد

     

     

۸۸

     

     

فایل

     

     

پرونجا

     

     

۳

     

     

آپارتمان

     

     

کاشـانه

     

     

۴۶

     

     

پارلـمان

     

     

مجلـس

     

     

۸۹

     

     

فـرم

     

     

برگه

     

     

۴

     

     

آتلیه

     

     

کارگاه

     

     

۴۷

     

     

پرسـنل

     

     

کارکـنان

     

     

۹۰

     

     

فریزر

     

     

یخ زن

     

     

۵

     

     

آرشـیو

     

     

بایـگانی

     

     

۴۸

     

     

پروژکـتور

     

     

نورافکن-فراتاب

     

     

۹۱

     

     

فلاسـک

     

     

دما بان

     

     

۶

     

     

آرم

     

     

نشـانه

     

     

۴۹

     

     

پلمـپ

     

     

مهـر و موم

     

     

۹۲

     

     

فلـش

     

     

پیکـانه

     

     

۷

     

     

آسانسور

     

     

آسان بر(انسان) بالابر(بار)

     

     

۵۰

     

     

پلی کپی

     

     

دسـتگاه تکثیر

     

     

۹۳

     

     

فولکلور

     

     

فرهنگ مردم

     

     

۸

     

     

آکادمـی

     

     

فرهنگستان

     

     

۵۱

     

     

پمپاژ

     

     

تلمبه زنی

     

     

۹۴

     

     

فیش

     

     

برگه

     

     

۹

     

     

آلبـوم

     

     

جنگ

     

     

۵۲

     

     

پور سانت

     

     

درصـد

     

     

۹۵

     

     

فیلتر

     

     

پالایه-پایوران

     

     

۱۰

     

     

آنتیـک

     

     

عتیـقه

     

     

۵۳

     

     

تئـاتر

     

     

نمایـش

     

     

۹۶

     

     

کابل

     

     

بافه

     

     

۱۱

     

     

آیفـون

     

     

آوا بر

     

     

۵۴

     

     

تئـوری

     

     

نظـریه

     

     

۹۷

     

     

کابیـن

     

     

اتاقک

     

     

۱۲

     

     

اپراتـور

     

     

کاربر

     

     

۵۵

     

     

تراس

     

     

مهتابی- بهـارخواب

     

     

۹۸

     

     

کاتالوگ

     

     

فهرست-کالانما-کارنما

     

     

۱۳

     

     

اپوزیسیون

     

     

گروه مخالف

     

     

۵۶

     

     

تست

     

     

آزمـون

     

     

۹۹

     

     

کادر

     

     

پیرابند

     

     

۱۴

     

     

اتوبان

     

     

بزرگـراه

     

     

۵۷

     

     

تکنولوژی

     

     

فن آوری

     

     

۱۰۰

     

     

کارتابل

     

     

کارپوشه

     

     

۱۵

     

     

اتوبیوگرافی

     

     

سرگذشت شرح حال خود

     

     

۵۸

     

     

تکنسـین

     

     

فن ورز

     

     

۱۰۱

     

     

کامپیـوتر

     

     

رایانه

     

     

۱۶

     

     

اتوماتیـک

     

     

خودکار- خود به خود

     

     

۵۹

     

     

تکنیک

     

     

فن

     

     

۱۰۲

     

     

کاور

     

     

پوشن

     

     

۱۷

     

     

اتیکـت

     

     

بهـا نما

     

     

۶۰

     

     

تله تکست

     

     

پیـام نما

     

     

۱۰۳

     

     

کپسـول

     

     

استوانک

     

     

۱۸

     

     

ادیت

     

     

ویرایش

     

     

۶۱

     

     

تیـراژ

     

     

شـمار- شمارگان

     

     

۱۰۴

     

     

کپـی

     

     

رونوشت- روگرفت

     

     

۱۹

     

     

ارگانیزاسیون

     

     

سـازمان

     

     

۶۲

     

     

جکـوزی

     

     

آبزن

     

     

۱۰۵

     

     

کپی رایت

     

     

حق نشر

     

     

۲۰

     

     

اسـانس

     

     

عطـر مایه

     

     

۶۳

     

     

حق التحقیق

     

     

پژوهـانه

     

     

۱۰۶

     

     

کریستال

     

     

بلوره

     

     

۲۱

     

     

اسـپری

     

     

افشـانه

     

     

۶۴

     

     

حق التدریس

     

     

آمـوزانه

     

     

۱۰۷

     

     

کلاسـه

     

     

رده- طبقه

     

     

۲۲

     

     

اسـتامپ

     

     

جوهـر گین

     

     

۶۵

     

     

دکـور

     

     

آرایه

     

     

۱۰۸

     

     

کمپـوت

     

     

خوشاب

     

     

۲۳

     

     

اسـکورت

     

     

همـروان

     

     

۶۶

     

     

دکوراسیون

     

     

۰۰۰آرایی-آرایش-آرایه       گری

     

     

۱۰۹

     

     

کوپن

     

     

کالا برگ

     

     

۲۴

     

     

اف اف

     

     

در باز کن

     

     

۶۷

     

     

دسپینگ

     

     

بازار شـکنی

     

     

۱۱۰

     

     

گارانـتی

     

     

ضمانت-تضمین

     

     

۲۵

     

     

اکـیپ

     

     

گروه مجهـز

     

     

۶۸

     

     

دوپیـنگ

     

     

زور افـزایی

     

     

۱۱۱

     

     

گارد

     

     

پاس گان

     

     

۲۶

     

     

اندیـکاتور

     

     

نامـه نـما

     

     

۶۹

     

     

رتوش

     

     

پرداخـت

     

     

۱۱۲

     

     

لژ

     

     

جایگاه

     

     

۲۷

     

     

انسـتیتو

     

     

موسـسه

     

     

۷۰

     

     

زونکـن

     

     

پروندان

     

     

۱۱۳

     

     

لوسـتر

     

     

نور افشان

     

     

۲۸

     

     

انیـمیشن

     

     

پویا نمـایی

     

     

۷۱

     

     

ژتون

     

     

بهـا مهـر

     

     

۱۱۴

     

     

لوکـس

     

     

تجملی

     

     

۲۹

     

     

اولتیمـاتوم

     

     

اتمام حجت- زنهاره

     

     

۷۲

     

     

سـری

     

     

رشته- سلسله-مجموعه

     

     

۱۱۵

     

     

لیست

     

     

فهرست-سیاهه-صورت

     

     

۳۰

     

     

ایمـیل

     

     

پیام نـگار

     

     

۷۳

     

     

سـریال

     

     

زنجیـره

     

     

۱۱۶

     

     

مارگارین

     

     

کره نباتی

     

     

۳۱

     

     

ایندکـس

     

     

نمـایه

     

     

۷۴

     

     

سـمبل

     

     

نماد- رمز

     

     

۱۱۷

     

     

ماکت

     

     

نمونک

     

     

۳۲

     

     

بادی گـارد

     

     

جان پاس

     

     

۷۵

     

     

سندیکا

     

     

اتحـادیه

     

     

۱۱۸

     

     

مانیفست

     

     

بیانیه

     

     

۳۳

     

     

بارکـد

     

     

رمزیـنه

     

     

۷۶

     

     

سنسور

     

     

حس گر

     

     

۱۱۹

     

     

مایکروویو (اجاق )

     

     

تنـد پز

     

     

۳۴

     

     

بارم

     

     

شمارک

     

     

۷۷

     

     

سوبسیـد

     

     

یارانه

     

     

۱۲۰

     

     

مکانیزه

     

     

ماشینی

     

     

۳۵

     

     

باند

     

     

نوار

     

     

۷۸

     

     

سوژه

     

     

موضـوع

     

     

۱۲۱

     

     

موکت

     

     

فرشینه

     

     

۳۶

     

     

بروشـور

     

     

دفتـرک

     

     

۷۹

     

     

سوییت

     

     

سـراچه

     

     

۱۲۲

     

     

میکروفون

     

     

صـدابر

     

     

۳۷

     

     

بلـوار

     

     

چارباغ

     

     

۸۰

     

     

سیفون

     

     

آب شویه

     

     

۱۲۳

     

     

میکرو

     

     

ریز

     

     

۳۸

     

     

بن

     

     

بها برگ

     

     

۸۱

     

     

سینک

     

     

ظرف شویی

     

     

۱۲۴

     

     

میکـسر

     

     

هم زن

     

     

۳۹

     

     

بورس

     

     

بها بازار

     

     

۸۲

     

     

شارژ

     

     

هزینه سرانه خدمات

     

     

۱۲۵

     

     

ویلچـر

     

     

چرخک

     

     

۴۰

     

     

بوفه

     

     

چینی جا

     

     

۸۳

     

     

شیفت

     

     

نوبـت

     

     

۱۲۶

     

     

هارمونی

     

     

هماهنگی

     

     

۴۱

     

     

بوکس

     

     

مشت زنی

     

     

۸۴

     

     

فاز

     

     

گام

     

     

۱۲۷

     

     

*       بالکن

     

     

ایوانک-ایوانگاه

     

     

۴۲

     

     

بولتن

     

     

خبـرنامه

     

     

۸۵

     

     

فاکتـور

     

     

برگ خرید-صورت حساب

     

     

۱۲۸

     

     

*       کنسانتره

     

     

افشرده

     

     

۴۳

     

     

بیلان

     

     

ترازنامه

     

     

۸۶

     

     

فاکـس

     

     

دورنـگار

     

     

۱۲۹

     

     

*       تاکسی درمی

     

     

آکنده-آکنده سازی

     

  

بخش ادبیات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مروری دارد بر برخی واژه‌های مصوب فرهنگستان که به این شرح‌اند:

«کادر» (cadre): «پایوران» (گروهی متشکل از افراد متخصص در یک زمینه)، «واکمن» (Walkman): «پخش همراه»، «فلش تانک» (flash tank): «آبشویه»، «تیزر» (teaser): «آگهی تلویزیونی»، «مگنت» (magnet): «آهن‏‌ربا»، «سوپراستار» (superstar)، «اَبَرستاره»، «اولتیماتوم» (ultimatum):«اتمامِ‌ حجت»، «هیتر» (heater): «اجاقک»، «اسپری» (spray): «افشانه»، «فیبر» (fiber):«الیاف»، «پوینت» (point): «امتیاز»، «گلایدر» (glider): «بادپَر».

تعداد دیگری از واژه‌های مصوب فرهنگستان هم در ادامه می‌آید:

«کانتینر» (container):«بارگُنج»، «بورس» (bourse):«بهابازار»، «کابل» (cable): «بافه»، «توستر» (toaster): «برشته‌‏کن»، «چیپس» (chips): «برگک»، «فایل» (file): «پَرْوَن‌جا» (محفظه‏‌ای کشویی برای نگه‌داری پرونده‏‌ها، پرون‌جا از ادغام دو واژه‌ی «پرونده» و «جا» ساخته شده است)، «زونکن» (Zonnecken):«پَرْوَندان» (نوعی پوشه با ابعاد بزرگ و جلد ضخیم که معمولاً در ادارات برای بایگانی مدارک از آن استفاده می‏‌شود. پروندان از ادغام واژه‌ی «پرونده» و پسوند «دان» ساخته شده است)، «کاور» (cover): «پوشن» (پوشش محافظ برای اشیایی مانند لباس و کتاب که از از ترکیب «پوش» و «ن» (پسوند اسم ابزارساز) ساخته شده است)، «کپسول» (capsule): «پوشینه»، «دسر» (dessert): «پِی‏‌غذا»، «آوِِِن» (oven): «تاوَن» (اجاق بسته برای پخت‌وپز، از ترکیب «تاو» (تاب) و «ن» (پسوند اسم ابزارساز) ساخته شده است.)، «کراکر» (cracker): «تُردَک» (نوعی بیسکویت ترد و شکننده و معمولاً شور)، «فانتزی» (fantasy): «نامتعارف؛ غیرمعمولی؛ غیرضروری»، «وارمِر» (warmer): «چراغک»، «پاراگلایدر» (paraglider): «چتربال»، «کپی‌رایت» (copyright): «حق نشر»، «پاستا» (pasta): «خمیراک».

فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۲۱ واژه فارسی را برای معادل غیرفارسی آنها که به طور متداول استفاده می‌شود، تصویب کرد که استفاده از آنها با امضای رئیس‌جمهوری لازم‌الاجرا است.

علی مهرامی کارشناس گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در گفت‌وگویی با خبرنگار مهر درباره واژه‌هایی که به تازگی در فرهنگستان به تصویب رسیده‌است اینگونه گفت: در جدیدترین مصوبات گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان برای تعدادی واژه غیرفارسی جایگزین فارسی تعیین و تصویب شده است که با توجه به اینکه این مصوبات به امضای رئیس‌جمهور می‌رسد لذا لازم‌الاجرا است.

وی ادامه داد: آب درمانی به جای «هیدروتراپی»، بازگشت (ظهور مجدد علائم بیماری) به جای «ریلاپس»، حمام آفتاب به جای «سولاریوم»، سراچه به جای «سوئیت»، سه‌گانه به جای «تریلوژی»، کفی به جای «تریلر»، مزرعه‌سرا به جای «فارم هاوس»، نابهنجار به جای واژه «آنرمال» تعدادی از واژه‌های مصوب است.

این کارشناس زبان و ادب پارسی درباره دیگر واژه‌هایی که به تازگی به تصویب رسیده اینگونه توضیح داد: نظام شایسته‌گرا به جای «مریت سیستم»، شایسته‌سالاری به جای «مریتوکراسی»، ورزمان به جای «ماساژ»، اژدر(نوعی سلاح انفجاری) به جای «تورپیدو»، افسردگی به جای «دپرشن» و افسرده به جای واژه «دپرس» از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به تصویب رسیده است.

مهرامی اضافه کرد: همچنین چندین واژه دیگر نیز به تصویب رسیده که شامل افشانک به جای «نازل nozzle»، بیش‌فعال به جای «هایپر اکتیو»، تنش به جای «تنشن tension»، عوام‌گرایی به جای «پوپولیسم»، عوام‌گرا به جای «پوپولیست»، مردم‌سالاری به جای «دموکراسی» و رتبه بندی به جای «رنکینگ» دیگر واژه‌های مصوب است.

 

بازدیدها: 51

سوال خود را مطرح کنید :