سبک زندگی

سبک زندگی

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

نحوه گفتن صفر در انگلیسی

اندازه فونت :
2019/02/23

 

نحوه گفتن صفر در انگلیسی

چندین روش برای خواندن عدد صفر در موقعیت ها و زمینه های مختلف وجود دارد.متاسفانه نحوه تلفظ این عدد در کشورهای انگلیسی زبان متفاوت بوده و از استاندارد یکسانی تبعیت نمی کند.با اینحال می توان آن ها را در چندین مورد معرفی نمود:

ریاضیات،علوم و زمینه های فنی:اگر مقصود از صفر،خود ارزش عددی آن باشد که در ریاضیات و محاسبات از آن استفاده می شود،معمولا به صورت zero با تلفظ “زی رُ” یا naught با تلفظ “نات” خوانده می شود.البته در انگلیسی آمریکایی فقط از zero و در انگلیسی بریتانیایی،از هر دو استفاده می شود.

ردیفی از اعداد:هنگامی که بخواهیم یک سری ارقام را پشت سر هم بخوانیم،مانند شماره تلفن،شماره حساب یا کارت بانکی،شماره خیابان،پلاک،شماره پرواز و غیره،می توانیم عدد صفر را مانند حرف “o” انگلیسی،یعنی “اُ” به صورت “oh” تلفظ نماییم:

 • ۰۸۰۱ ۵۷۰۹۸۳ = oh eight oh one, five seven oh nine eight three
 • ۳۳۰۱۷ ۹۰۰۴ = three three one seven nine double oh four
 • ۱۰۱ = one oh one

خواندن ساعت:در هنگام خواندن ساعت،برای دقیقه های “۰۱” تا “۰۹” ، صفر را به صورت oh تلفظ می نمایند:

 • ۳:۰۵ = three oh five (سه و پنج دقیقه)
 • ۸:۰۸ = eight oh eight (هشت و هشت دقیقه)
 • ۱۱:۰۶ = eleven oh six (یازده و شش دقیقه)

خواندن تاریخ:در هنگام خواندن سال در تاریخ که در قالب یک عدد چهار رقمی عنوان می شود،اگر در دو رقم سمت راست،رقم اول صفر باشد،همانند نمونه های زیر،این دو رقم به صورت جداگانه و رقم صفر آن به صورت oh تلفظ می گردد.در ضمن دو رقم سمت چپ نیز به صورت معمولی خوانده می شود:

 • ۱۰۰۶ = ten oh six
 • ۱۴۰۷ = fourteen oh seven
 • ۱۸۰۹ = eighteen oh nine
 • ۱۹۰۴ = nineteen oh four

خواندن اعداد اعشاری:برای خواندن اعداد اعشاری،اگر بعد از اعشار،صفر وجود داشته باشد،فقط از کلمه zero برای خواندن آنها استفاده می شود.در ضمن در این حالت برای خواندن عدد صفر قبل اعشار (در صورت وجود)  کلمه naught بکار می رود:

 • ۰٫۰۵ = naught point zero five (پنج صدم)
 • ۰٫۰۰۲ = naught point zero zero two (دو هزارم)
 • ۹٫۰۵ = nine point zero five (نه ممیز پنج صدم)
 • ۱۰٫۰۰۲ = ten point zero zero two (ده ممیز دو هزارم)
 • ۳٫۰۰۵۳ = three point zero zero five three (سه ممیز پنجاه و سه ده هزارم)

در مواقعی هم که صفر بعد از اعشار قرار می گیرد،عدد صفر می تواند به صورت oh نیز خوانده شود:

 • ۰٫۰۵ = point oh five
 • ۰٫۰۰۲ = point oh oh two
 • ۹٫۰۵ = nine point oh five
 • ۱۰٫۰۰۲ = ten pointoh oh two
 • ۳٫۰۰۵۳ = three point oh oh five three

بیان درصد:در مبحث درصد نیز،صفر همواره zero خوانده می شود:

 • ۰% = zero percent (صفر درصد)

درجه حرارت:جهت بیان درجه حرارت،عدد صفر در انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی zero تلفظ می گردد:

 • ۰° Celsius = zero degree Celsius (صفر درجه سلسیوس)
 • ۰° Fahrenheit = zero degree Fahrenheit (صفر درجه فارنهایت)

ورزش:در رشته های ورزشی،به امتیاز صفر یا همان هیچ،در انگلیسی آمریکایی zero یا nothing و در انگلیسی بریتانیایی به آن nil گفته  می شود.گاها در بازی تنیس به جای صفر از کلمه love هم استفاده می کنند:

۴ – ۰ = four – zero (چهار – صفر)

۱۰ – ۰ = ten – nil (ده – صفر)

۳۰ – ۰ = Thirty – love (سی- صفر)

========================

انواع عدد صفر در انگلیسی

عدد صفر در انگلیسی به دلیل کاربرد های متفاوت آن و تشابه ظاهری عدد “صفر” (۰) با حرف “او” (O) در زبان انگلیسی، این عدد در موقست های مختلف به اشکال مختلف بیان میشود. در این قسمت اشکال گوناگون بیان این عدد را در موقعیت های مختلف بررسی می کنیم.

 

انواع عدد صفر در انگلیسی

۰ = oh

– after a decimal point (بعد از ممیز اعشار):

Example: 9.02 = “Nine point oh two.”

– in bus or room numbers (برای ذکر شماره های اتوبوس و اتاق):

Example:

Room 101 = “Room one oh one.”
Bus 602 = “Bus six oh two.”

  – in phone numbers ( در بیان شماره تلفن ها ):

Example: 9130472 = “Nine one three oh four seven two.”

– in years (در بیان سالها):

Example: 1906 = “Nineteen oh six.”

.

==============================

۰ = nought

– before a decimal point (قبل از ممیز اعشار ):

Example:  ۰.۰۶ = “Nought point oh six.”

.

==============================

۰ = zero

– in temperature ( در بیان دما ):

Example: -10°C = “۱۰ degrees below zero.”

– US English for the number ( در انگلیسی آمریکایی برای بیان عدد ):

Example: 0 = “Zero”

.

==============================

۰ = nil

– in football ( در مسابقات فوتبال برای بیان نتیجه ):

Example: Chelsea 2 – Manchester United 0 = “Chelsea two – Manchester United nil.”

.

==============================

 ۰ = love 

     – in tennis (در مسابقات تنیس برای بیان نتیجه ):

Example:

    ۲۰ – ۰ = “Twenty love.”

بازدیدها: 65

سوال خود را مطرح کنید :