سبک زندگی

سبک زندگی

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

نغمه اندر پرده وحدت بیار

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۹/۲۸

نغمه اندر پرده وحدت بیار

ابر رحمت را به روی ما ببار


اتحادو انسجام ازحکمت است

انفرادو انحصار ازغفلت است

هرکه او من گفت آخر بینواست
عاقلان را لطف در گفتار ماست

من ز شیطان آمد و مردود شد
جملهء طاعات او چون دود شد

من فقط شایسته نام خداست
من برای دیگران باد هواست

همدلی بر خلق عزت میدهد
دسته گل بوی وحدت میدهد

بره ای از بره ها چون شد جدا
باقدوم خویش شد سوی بلا

جمع موران فیل را در خاک کرد
هریکی را قادر و بی باک کرد

آبی از دریا چو شد سوی هوا
باد او را برد سوی هر کجا

چون فرود آمد رفیق خاک شد
نام او باران بس چالاک شد

می دود بانام سیل ونهر و رود
تا در آید جایگاهی را ک بود

قطره نامش است پیش این وآن
نام او دریاست پیش دوستان

قدرت دریا و اقیانوس بین
خواب شبنم را پر از کابوس بین

وحدت آب وهوا وخاک و نور
دانه را رقصان کند در قعر گور

اتحاد و دوستی امر خداست
افتراق و انزجار از دین جداست

چنگ در حبل خدا زن ای بشر
تا درختت بر دهد نیکو ثمر

بازدید: 3

سوال خود را مطرح کنید :