2113917vgls1zk4fm

2113917vgls1zk4fm

دانلود آزمون listening هشتم درس ۱ و ۲ همراه با فایل صوتی

دانلود

2113917vgls1zk4fm

نمونه سوال Reading & writing

دو نمونه سوال ارسالی و طراحی شده توسط همکاران ارجمند خانم قاسمی و مشهدی زاده از هرمزگان و آقای کمالی دماوندی از استان گلستان. این نمونه ها , بسیار زیبا , کاربردی و منطبق با رویکرد هستند و توصیه می شود همکاران ارجمند کمال استفاده را از آنها ببرند.

دانلود

2113917vgls1zk4fm