نمونه سوال  درس املای فارسی پایه هفتم

 

نمونه سوال۱

 

نمونه سوال۲

نمونه سوال تستی ادبیات هفتم