نمونه سوال فصل یک فارسی هفتم

هفتم

به نام خدا

نمونه سوال فارسی پایه هفتم دوره اول دبیرستان « فصل اوّل »

نام ونام خانوادگی ……………………. آموزشگاه………

 

1- معنای واژه های زیر را بنویسید.(۲)

1) قصۀ نا نموده :                                        2) زائر :

3) معرفت :                                                4) متعبّـد :

 

2- شعر زنگ آفرینش از آثار کدام ادیب است؟(۵/)

1) نظامی š                   2) قیصر امین پور                          š 3) محمود کیانوش                              š 4) سعدی š

 

3- در کدام گزینه آرایۀ تشخیص وجود ندارد؟ (۵/)

1) زنگ تفریح را که زنجره زد باز هم در کلا س غوغا شـــد š

2) شبنم از روی برگ گل بر خاست گفت: می خواهم آفتاب شـــوم š

3) خــــوب ، جـــها ن را بــبــــیــن هـــــر چـه ببینـــی کــم اســت š

4) این درختــانند همچـــون خاکــیان دست ها بر کرده اند از خاکدان š

 

4- با حروف ( م، ح، ز ، ر ، ی ، ت ) چهار کلمه بنویسید که ارزش املایی داشته باشد.(۲)

1)…………………. 2) …………………….. 3) ………………….. 4)…………………..

 

5- عبارت زیر چند جمله است؟ «الهی،دلی ده که در کار تو جان بازیم؛جانی ده که کارآن جهان سازیم.»(۵/)

1) دو جمله                         š 2) سه جمله                    š 3) چهار جمله                    š 4) پنج جملهš

 

6- در کدام بیت قافیه وجود دارد؟(۵/)

1) صبح یک روز نو بهاری بــود                                روزی از روزهــــای اوّل ســال š

2) کاش روزی به کام خود برسید                     بچّـه ها آرزوی من این این اسـت š

3) ای هست کن اســا س هستـــی                 کوتـــه ز درت دراز دستــــی š

4) به هرجا بنگرم کوه و در و دشت                      نشـان از قـــامت رعنای تو بینــــم š

 

7- عبارت « چشم می دادم»و«دل می دادم » کنایه از چیست ؟ (۱)

 

8- « را » در کدام گزینه نشانۀ مفعولی نیست ؟(۵/)

1) ناگهان نوازش لطیف و خنکی را در لای انگشتانم احساس کردم. š

2) پدر را گفتم : از اینان یکی سر بر نمی دارد که دو گانه ای بگزارد. š

3) زنگ تفریح را که زنجره زد باز هم در کلاس غوغا شد š

4) نثر دل انگیز خاک شعر هوا را بخوان š

 

9- در جمله «نسیم ، مانند مادری مهربان به کودکان خویش ادب می آموزد.»نسیم به چه چیزی تشبیه شده است ؟ ویژگی مشترک نسیم و مشبه به جمله چیست؟ (۱)

 

10- کتاب های : کویر و ……………..و…………………از آثار دکتر علی شریعتی است.

 

11- در جاهای خالی واژۀ مناسب قرار دهید.(۱)

ای کمیل،دانش بِـه از مال است که دانش ، تو را…………… است و مال تو را ………………

 

12-نام این کتاب چیست؟(۵/)

گزیده ای از نامه هاوخطبه ها وسخنان و کلمات قصار امیر مومنان حضرت علی (ع)است . سیّد رضی آن را گرد آورده ونگارش آن در سال 400( هـ . ق) پایان یافته است.

 

13- برای کلمه های زیر یک هم خانواده بنویسید .(۱)

معصوم :…………………… اعجاز :……………………..

 

14- در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد ؛آنها را پیدا کرده وشکل صحیح آنها را بنویسید .(۲)

کودکان پر نشات گل بوته ها و نوجوانان امید وار زرّت در گوش نسیم عامین می گفتند ومن با غرور و مهربانی وخُشنودی ، باغ و سحرا را تماشا می کردم.

………………..                  …………………                …………………..                    ………………..

 

15- جمله از نظر نوع پیام چهار نوع است : خبری ، …………. ، عاطفی و ……………. (۱)

 

16- جملۀ نا تمام زیر را با استفاده از شیوۀ جان بخشی در یک بند کامل کنید. ( بین 2 تا 5 سطر) (۱)

نمی دانم چرا…

 

 

17- شخصیّت بخشی یا تشخیص چیست؟ (۱)

 

 

18- یکی از زیباترین آرزوهایتان را بنویسید.(۱)

 

 

19- خود را به جای درخت قرار دهید واز زبان درخت با خدا راز ونیاز کنید. (۱)

 

 

 

20- با دیدن این تصویر به یاد چه کلمه هایی می افتید؟ ده کلمه بنویسید. (۱)

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفتم
40 سوال تستی فارسی هفتم

1.   مصراع دوم شعر مقابل کدام است ؟«هریکی برگ کوچکی در دست » الف)باز هم در کلاس غوغا بود                       ب)باز انگار زنگ انشا بود ج)روزی از روزهای اول سال                          د)صبح یک روز نو بهاری بود 2.   درجمله « من با قرور و محربانی و خشنودی، باغ و سحرا را …

هفتم
37سوال تستی فارسی هفتم

1- معنی کدام گزینه ، نادرست است ؟    1 ) چشم دوختن به چیزی : چشم به راه بودن                        2) از پای افتادن : ناتوانی و عجز    3- گره از کار کسی گشودن : مشکل کسی را بر طرف کردن        4) دل سوختن : ناراحتی و اندوه …

هفتم
معنی شعر توفیق ادب

معنا و مفهوم شعر مولوی: ای خدا ای فضل تو حاجت روا ================================================= ای خدا ای فضل تو حاجت روا                                 با تو یاد هیچ کس نبود روا در این بیت “روا” در مصراع اول به معنای بر آورده کردن است و در مصراع دوم به معنای شایسته. معنای بیت: ای …