سبک زندگی

سبک زندگی

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

نگارش نهم درس اول سیاه کوچک

اندازه فونت :
2019/01/20

https://setare.com/files/fa/news/1396/8/13/99603_669.jpg

كلاغ ها را چگونه مي بيني؟ صدايشان را چگونه ميشنوي؟ كلاغ زيباتر است يا بلبل؟ آواز كدامشان دلنشين تر است؟
… كلاغ خودش را دوست نداشت و بودنش را. از كائنات گله داشت. فكر مي كرد، در دايرة قسمت، نازيبايي سهم اوست. او غمگينانه گفت: «كاش خداوند
اين لكه سياه را از هستي مي زدود.»!
خدا گفت: «سياه كوچكم، صدايت ترنّمي است كه هر گوشي زيبايي آن را درك نمي كند. فرشته ها با صداي تو به وجد مي آيند، بخوان، فرشته ها منتظرند.»
كلاغ، هيچ نگفت. نيم نگاهي به آسمان انداخت. در صفحه آبي آسمان، ابرهاي سياه، ابرهاي سفيد، دوشادوش هم در حركت بودند. خورشيد هم بود؛ با لباسي خوش رنگ؛گاهي روي صفحه آبي، گاهي پشت لكه سياهي.
خدا گفت«: سياه، چونان مركب كه زيبايي را با آن مي نويسند زيبايي ات را بنويس؛ زيرا اگر تو نباشي، جهان من چيزي كم دارد. خودت را از آسمان دريغ نكن».
كلاغ، خواند. اين بار اما عاشقانه ترين آواز را. با آوازش جهان زيبا شد. آسمان لبخند زد و ابرهاي سياه و سفيد از شوق گريستند.

هر قاصدكي يك پيامبر است، با تلخيص و تغيير

===========================

فعالیت نگارشی صفحه ۲۰ : سیاه کوچک

در ساختمان این نوشته در:

مقدمه از نگاه کردن و گوش کردن استفاده شده.

===========================

بندهای بدنه :

بند اول دگرگونه دیدن

بند دوم : گوش کردن و دگر گونه دیدن.

بند سوم : نگاه کردن.

بند چهارم : دگرگون دیدن.

============================

بند نتیجه : از شنیدن و دیدن استفاده شده است.

بازدیدها: 69

سوال خود را مطرح کنید :