آموزش مهارت‌های نوشتاری

درس اول: با ذهني « نظام‌مند» و «پرورده» بنویسیم.

اكنون، نمونه ها را بخوانيد و بگوييد نويسنده براي پروراندن نوشتة خود، كدام يك از راههاي پرورش فكر را بيشتر به كار گرفته است:

نگاه كنيم و بنويسيم
افكار و گفتارمان را بنويسيم
دگرگونه ببينيم و گونه گون بنويسيم
گوش بدهيم و بنويسيم
ببوييم، بچشيم و لمس كنيم و بنويسيم
با سنجش و مقايسه آسانتر بنويسيم
با جانشين سازی راحت تر بنويسيم

1- يك)نمی دانم حاج مرتضی بوی گند به چی می گفت! من كه هرچه بو به دماغم می خورد، بوی خوب و اشتهاآور بود؛ از آن بوهايی كه فقط توی عروسی ها بلند بود؛ بوی ميوه و بوی دود و بوی برنج آبكش كرده و بوی خاك… .

2- پيرمرد، نخستين بار ماهي را ديد كه از زير قايق گذشت. آنقدر دراز بود كه باورش نشد. گفت: «نه، به اين بزرگي نميشه.»!

اما به همان بزرگي بود و در سي متري قايق روي آب آمد و پيرمرد دمش را ديد كه از آب بيرون زد. از تيغة يك داس بلندتر بود و روي آب نيلي تيره به رنگ بنفش، بسيار روشن بود. تيغه در آب فرو رفت و چون ماهي، درست زير سطح آب شنا مي كرد، پيرمرد، جثة عظيم و نوارهاي ارغواني پشتش را ديد… .

3- ناگهان از ميان تاريكی صدايی آمد، صدايی مثل خرچ خروچ.
تريستان پرسيد: « صدای چی بود؟»
منتظر ماندند تا ببينند آيا باز هم آن صدا را میشنوند. همه جا ساكت بود. تريستان اول نفسش را حبس كرد ولی بعد آن را با صدايی بلند، آزاد كرد.
باز هم همان صدا به گوششان خورد، اما اين بار بلندتر از دفعة پيش. صدای خرچ خروچ .
تريستان گفت: «شايد يك هيولای آدم خوار دارد، خرچ خروچ، استخوان آدمها را میخورد.
بلْا زمزمه كنان گفت: میدانی، خود صدا ترسناك نيست، اينكه نمیدانی صدای چه موجودی است ترسناك است… .

4- برای بيشتر مرغان دريايی، آنچه اهميت دارد، به چنگ آوردن طعمه است،نه پرواز. حال آنكه برای جاناتان، مهم پرواز بود نه به چنگ آوردن طعمه. جاناتان بيش از
هرچيزی، عاشق پرواز كردن بود… .

5- كی كرگدن ارزان می خواهد؟ من يكی دارم كه حراجش كرده ام. او تپل و بامزه و بغل كردنی است و خيلی از كارهای خانه را هم برايت انجام می دهد؛ مثلا می توانی از آن به جای چوب لباسی استفاده كنی. ورقه های امتحانی بدت را قبل از اينكه مامان و بابا ببينند، می بلعد. برای گرفتن پول توجيبی اضافی از پدرت، خيلی به درد می خورد… .

6- من يك موش هستم. امروز وقتی روی تخت كوچك آزمايشگاه به هوش آمدم، اولين تصوير مبهمی كه ديدم، چهرة خندان پروفسور پير بود كه ظاهراً از آخرين عمل جراحی روی مغز من رضايت داشت. اين را موقعی فهميدم، كه چند دقيقه بعد مرا به محل هميشگی ام بردند و من چون به شدت احساس گرسنگی می كردم، تلوتلوخوران به سمت ظرف غذا رفتم كه ناگهان همه كف زدند و پروفسور را بوسيدند و به او تبريك گفتند.
پروفسور، نگاه دوباره ای به محل جراحی روی سرم كرد؛ دستی محبت آميز به گوش هايم كشيد و از اتاق بيرون رفت. بقيه هم دنبالش راه افتادند. فقط يك عكاس جوان چند لحظه كنارم ماند و بعد از گرفتن چند عكس از حالت های مختلف من رفت.خيلی خسته ام، ای كاش اين آخرين جراحی باشد.

7- يكي بود يكی نبود. اگر هم بود، كسی نبود. يك نفر بود كه چندين و چندسال پيش به دنيا اومده بود و مامان و باباش اسمشو گذاشته بودن «ميرزا.» بچه كه بود توی خونه صداش می كردن «رامين.» مدرسه كه رفت، باباش ديد كه اين نورچشمی خيلی تنبله، اسمشو گذاشت «شازده.» درسش كه تموم شد، چون كار گيرش نيومد، ناچار اسمشو گذاشت « مهندس.»
الغرض، شازده رامين مهندس، بزرگ شد و صاحب دو تا پسر كاكل زری شد. اولی در ماه مرداد به دنيا اومد، اسمشو گذاشتن« بهمن» دومی در ماه شعبان به دنيا اومد، اسمشو گذاشتن «رجب.» بهمن به مادرش رفته بود و رجب به پدرش… .

دانش آموزان، متنها را بخوانند و تشخيص دهند كه در هر نوشته، نويسنده، از چه روشي براي خلق و پرورش نوشتة خود بهره برده است.

تمرین صفحه 17-18-19

پاسخ فعالیت نگارشی درس اول مهارت‌های نوشتاری نهم:
شماره 1 : در این نوشته از حس بویایی استفاده شده و خلق تصویر بر اساس خوب بوییدن .
شماره 2 : نگاه کردن و نوشتن. این متن شبیه به نقاشی است. این نوشته تصویر ذهنی را با بیان جزئیات به ما نشان می دهد. مثل این است که آن را می بینیم.
شماره 3 : گوش دادن و نوشتن. آفرینش متن بر اساس خوب گوش دادن . خلق تصاویر بر اساس دقیق گوش دادن . صدای کلمات ، تصویر را در ذهن ایجاد می کند.
شماره 4 : سنجش و مقایسه . سنجیده پدیده ها با همدیگر و مقایسه آن ها. یک موضوع با موضوع های دیگر سنجیده می شود. بیان تفاوت ها و شباهت ها.

شماره 5 : دگرگونه و گونه گون نوشتن. هم چنین استفاده از نگاه کردن.

شماره 6 : جانشین سازی و استفاده از نگاه کردن. جانشین سازی موجودات یا اشیا با چیزهای دیگر یا خودمان و نوشتن از زبان خود یا دیگری.. جان بخشی و تشخیص شاخه ای از جانشین سازی هستند. جانشین سازی انسان با بی جان هم ممکن است.

شماره 7 : نوشتن افکار و گفتار. به همان گونه که فکر می کنیم و به همان سادگی که حرف می زنیم ، بنویسیم. و هم چنین دارای دگرگونه دیدن و گونه گون نوشتن می باشد. ( این متن باید به نوشتار معیار تبدیل شود.)

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آمادگی دفاعی
امتحانات دی ماه 98 پایه نهم

امتحانات پایه نهم دیماه 98 – دبیرستان نوایی امتحان آمادگی دفاعی پایه نهم دیماه 98 – دبیرستان نوایی امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم دیماه 98 – دبیرستان نوایی (الف) امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم دیماه 98 – دبیرستان نوایی (ب) امتحان علوم تجربی پایه نهم دیماه 98 – دبیرستان نوایی …

آمادگی دفاعی
امتحانات پایه نهم خرداد و مرداد و شهریور 98

امتحانات پایه نهم خرداد و مرداد و شهریور 98 امتحانات پایه نهم خرداد 98 – استان خراسان رضوی (نوبت صبح) امتحات قرآن پایه نهم خرداد 98 – استان خراسان رضوی (نوبت صبح) امتحان املای فارسی پایه نهم خرداد 98 – استان خراسان رضوی (نوبت صبح) امتحان ریاضی پایه نهم خرداد …

آمادگی دفاعی
امتحانات پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان

امتحان قرآن پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان امتحان ریاضی پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان امتحان پیام‌های آسمان پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان امتحان علوم پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان امتحان عربی پایه نهم خرداد 98 – استان اصفهان امتحان مطالعات اجتماعی پایه …