کلمه های معادل فارسی واژه های بیگانه

واژه های بیگانه

واژه های  معادل فارسی

کامپیوتر

رایانه

آدرس

نشانی

اتومبیل

خودرو

پارک

بوستان

هلی کوپتر

بالگرد

پرانتز

کمانک

کلینیک

درمانگاه

کُد

شناسه

سایز

اندازه

اتوبان

بزرگ راه

پاراگراف

بند

فاکس

نمابر

پرینتر

چاپگر

ترمینال

پایانه

سوبسید

یارانه

آپدیت

روز آمد، روز آمدکردن

آرشیو

بایگانی

آماتور

غیرحرفه ای

آنتی ویروس

ضدویروس

آواتار

چهرک

اِسپانسر

پشتیبان

اِف اِف

دربازکن

اینترانت

درون نت

این پوت

درون داد

اتوماتیک

خودکار / خود به خود

اتوماسیون

خودکاری

بَک آپ

پشتیبان / پشتیبان گرفتن

پورتال

درگاه

پورت

درگاهی

چت

گپ / گپ زدن

دراور

کشویی

سمبل

رمز/ نماد

سمبلیک

رمزی/ نمادین

فکس

دورنگار

کپی

رونوشت/ روگرفت

لَیبل

برچسب/ برچسب زدن

برگرفته شده از honari45.blog.ir