فصل اول :دفاع

درس اول :امنیت ، تهدید و تهاجم

    امنیت در زبان فارسی چیست؟امنیت در زبان فارسی به معنی در امان بودن از آسیب ها ، امن بودن ، در پناه بودن ، نداشتن دلهره ، نگرانی و ترس.
    امنیت چیست؟در ساده ترین تعریف ، امنیت یعنی دور بودن از خطراتی که علیه منافع مادی ( جان ، مال ، سرزمین و …) و ارزش های معنوی ( دین ، فرهنگ ، اعتقادات و …) ما وجود دارد.
    امنیت چگونه نیازی است و ریشه و سر چشمه آن چیست؟چرا؟نیاز فطری است و ریشه و سرچشمه آن ایمان به خداست زیرا کسی که به خداوند توانا ایمان داشته باشد ، دارای تکیه گاهی روحی و معنوی است که به اواطمینان و آرامش می بخشد.
    امنیت از نظراسلام و قرآن چیست؟امنیت یکی از نعمتهای بزرگی است که خداوند به انسان عطا کرده تا در سایه آن ، در جهت بندگی و رضایت آفریدگار خویش حرکت کند.
    مهمترین دلیل اجتماعی زندگی کردن انسان در شهرها چگونه بوده است؟نیاز آنها به امنیت مشترک بوده است بنابراین یکی از عوامل اصلی و اولیه پیدایش سکونت گاهها وشهر ها نیاز به امنیت بوده است .
    عوامل نا امنی را نامبرده و با هم مقایسه کنید؟عوامل داخلی و بیرونی مانند جنگها ، ماهواره ها و رسانه که ساخته خود انسانهاست –در نا امنی داخلی ، ریشه های خطر در داخل مرز های یک کشور یا جامعه نهفته است،مانند هرج و مرج ، شورش ، جدایی طلبی و…اما در نا امنی خارجی ، عوامل بیرون از مرزها قرار دارند ، عواملی مانند تحریم های اقتصادی ، تبلیغات منفی ، رسانه های بیگانه و..
    مهمترین وظیفه هر حکومت چیست؟امروزه مهمترین وظیفه هر حکومتی تامین امنیت شهروندان آن است ، به طوری که همه احساس آرامش داشته باشند.
    ابعاد امنیت را نام ببرید؟نظامی ، اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، زیست محیطی
    امنیت نظامی چگونه امنیتی است؟امنیت نظامی به معنای توان پاسداری و دفاع مردم یک کشور از سرزمین و شهروندان خود است که به وسیله نیروی نظامی و ابزارهای دفاعی امکان پذیر می شود.
    علائم امنیت اقتصادی را بنویسید؟داشتن ثبات اقتصادی ، تولید انبوه ، صادرات زیاد ، کافی بودن منابع مالی ، تامین رفاه اقتصادی و معیشت مردم و…از علائم امنیت اقتصادی است.
    چه کشوری از نظر امنیت اقتصادی آسیب پذیر است؟اگرکشوری از نظر داشتن پایه ها و زیر بناهای اقتصادی ضعیف باشد از نظر امنیت اقتصادی آسیب پذیر خواهد بود
    وظایف حکومت را برای حفظ امنیت سیاسی بنویسید؟۱٫ فراهم کردن حضور افراد در فعالیتهای سیاسی ۲٫ جلوگیری از هرج و مرج سیاسی ۳٫ ممانعت از دخالت بیگانگان در امور کشور از وظایف حکومت برای حفظ امنیت سیاسی است
    امنیت سیاسی چیست؟امنیت سیاسی بدان معناست که بیگانگان به جای مردم تصمیم نگیرند و مردم خود بتوانند سرنوشت خویش را تعیین کنند
    چگونه کشوری دارای امنیت اجتماعی و فرهنگی است؟وقتیکه یک ملت توانایی حفظ الگوهای اجتماعی و سنتی مانند زبان ، مذهب ، آداب و رسوم ، نوع پوشش و… خود را داشته باشد دارای امنیت اجتماعی و فرهنگی است
    چگونه زمینه نابودی اجتماعی وفرهنگی یک کشور فراهم می شود؟اگر اعضای یک جامعه ریشه های فرهنگی و اعتقادی خود را از دست بدهند، به تدریج از اصل و اساس خود دور می شوند ، و زمینه نابودی اجتماعی و فرهنگی خود را فراهم می کنند.
    امنیت زیست محیطی به چه معنا می باشد؟ مثال بزنید. امنیت زیست محیطی به معنی پایداری محیط زیست و طبیعت جانوری و گیاهی اطراف ماست –مثال وقوع سیلاب های بزرگ ، از بین رفتن جنگل ها ، گرم شدن هوای کره زمین
    تهدید چیست؟به خطراتی که امنیت ما را از بین ببرد تهدید می گویند.
    معنی لغوی تهدید چیست؟تهدید به معنی ترساندن وبیم دادن
    انواع تهدید را از نظر منشاء آن نامبرده و توضیح دهید؟تهدیداتطبیعی و انسانی
    تهدیدات انسانی چند نوع است ؟ توضیح دهید.تهدید سخت تهدید نرم
    تهدید نرم با چه هدفی صورت میگیرد؟تهدید نرم با این هدف صورت میگیرد که یک ملت از ارزش های خود دست بر دارد و به ارزشهای دیگران تمایل پیدا کند
    تهدید در مقابل چه چیزی وجود دارد؟تهدید در مقابل امنیت قرار دارد زیرا هدف تهدید از بین بردن  امنیت است . در واقع تهدید برای تاثیر گذاشتن بر اراده ، اعتقادات و افکار دیگران به منظور تسلیم کردن آنها در برابر خواست تهدید کنندگان است
    ابعاد یا انواع تهدید را نام ببرید؟۱٫ تهدید سیاسی ۲٫ تهدید اقتصادی ۳٫ تهدید نظامی ۴٫ تهدید فرهنگی و اجتماعی ۵٫ تهدید زیست محیطی
    مهمترین تهدید علیه هر کشوری چیست؟ ۱٫ فقر ۲٫ عقب ماندگی اقتصادی
    تهدیدات فرهنگی اجتماعی چه ریشه هایی دارند؟ نام ببرید؟ریشه های آن داخلی یا خارجی است مثل بی سوادی ، مواد مخدر ، فساد
    تهدیدات زیست محیطی شامل چه مواردی می شود ؟۱٫آلودگی هوا وآبها ۲٫  گرم شدن کره زمین  ۳٫ از بین رفتن جنگل ها  ۴٫ بالا آمدن آب دریا ها ۵٫ احتمال وقوع زلزله
    تهاجم را تعریف کنید ؟تهاجم به معنی شبیخون، هجوم و حمله یک کشور به کشوری دیگر به منظور اشغال و سلطه بر سرزمین است
    چه موقع تهاجم آغاز می شود ؟  کشور تهدید کننده سعی می کند ، با تهدید وایجاد ترس میزان توان و آمادگی دفاعی آن کشور را آزمایش کند . اگر آن کشور آماده نبود آن وقت تهاجم آغاز می شود .
    چگونگی تهاجم در گذشته و امروز را مقایسه کنید ؟تهاجم در گذشته بیشتر شکل نظامی داشت ، اما وضعیت جهان امروز به گونه ای است که احتمال تهاجم نظامی در آن کمتر است ، در مقابل تهاجم فرهنگی بیشتر از گذشته صورت می گیرد
    ابزار مهم مقابله با تهاجم خارجی چیست ؟علاوه بر آمادگی نظامی ، آمادگی فرهنگی نیز هست
    آمادگی دفاعی چیست ؟به هر گونه آمادگی در مقابل تهاجم آمادگی دفاعی گفته می شود
    آمادگی دفاعی بر چه اساسی استوار است؟ الف) آمادگی اعتقادی ، روحی ومعنوی ب) آمادگی نظامی ، سیاسی واقتصادی
    تهاجم نظامی، سیاسی چگونه صورت میگیرد ؟ در تهاجم نظامی دشمن با ابزار های مادی مانند هواپیما ، تانک و سرباز به قصد اشغال یک کشور می کند. اما در تهاجم فرهنگی ، دشمن با ابزارهای غیر نظامی دست به حمله می زند
    هدف اصلی دشمن از  تهاجم فرهنگی چیست ؟ در تهاجم فرهنگی ، اشغال ذهن و اعتقادات و تغییر ارزش ها وباور های دینی مردم ، هدف اصلی دشمن است.
    تهاجم نظامی با تهاجم فرهنگی را مقایسه کنید؟ در تهاجم نظامی هدف تصرف خاک است ولی در تهاجم فرهنگی فکر وذهن است در نظامی مدت معمولا کوتاه و محدود ولی فرهنگی تدریجی ، بلند مدت و نا محدود در نظامی ابزار تهاجم توپ و تانک و موشک ولی فرهنگی امواج ماهواره ها ، فیلمها ی سینمایی رسانه  در نظامی آثار آن تلفات انسانی ، زیانهای اقتصادی ولی فرهنگی فساد اخلاقی شیوع موادمخدر ، فروپاشی خانواده ها در نظامی مکانهای مورد تهاجم مراکز اقتصادی و نظامی است ولی در فرهنگی مدارس، دانشگاهها و مراکز فرهنگی است
    اهداف تهاجم فرهنگی را بنویسید ؟ ۱٫ اسلام ستیزی و جلوگیری از اسلام گرایی ۲٫ ایجاد بحران های اخلاقی و از بین بردن امنیت اخلاقی جامعه  ۳٫ از بین بردن ارزشهای دینی و ملی جامعه ۴٫ ایجاد روحیه یاس و نا امیدی در جامعه

 

بقیه در ادامه مطالب

 

درس دوم: جنگ ودفاع

    جنگ چیست؟ جنگ نبرد خشن و مسلحانه ای است که بین دو یا چند اجتماع مستقل اتفاق می افتد.
    دلایل شروع جنگ های بزرگ را بنویسید؟۱٫طمع به خاک کشور دیگر و رسیدن به منافع مادی ۲٫ تحت تسلط قرار دادن کشور های دیگر ۳٫ اختلافات مرزی و منطقه ای ۴٫ اختلافات سیاسی ، قومی ، مذهبی ۵٫ روحیه خود خواهی و قدرت طلبی حاکمان
    چرا جنگ امر خوشایندی نیست و افراد عاقل آن را دوست ندارند؟ زیرا می دانند افراد زیادی در جنگ کشته می شوند و آسیب های فراوانی به امکانات و ثروت های مادی و معنوی هر دو طرف وارد می شود اما اگر تهاجمی صورت پذیرد تحت هر شرایطی باید دفاع کرد زیرا به همان اندازه که جنگ عملی ناخوشایند و ناپسند است دفاع امری عقلانی و پسندیده می باشد.
    قرآن درباره دفاع چه می فرماید ؟   اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نمی کرد صومعه ها ، کلیساها ، کنیسه ها و مساجدی که نام خدا در آنها  بسیار برده می شود ویران می شد.
    دفاع از نظر لغت به چه معنی می باشد ؟  دفاع از نظر لغوی به معنی بدی و آزاری را از خود یا از دیگران دور کردن ، وطن و ناموس و حقوق خود را از دستبرد دشمن حفظ کردن ، آمده است
    دفاع چیست؟ بنابراین دفاع به مجموعه اقداماتی گفته می شود که انسان برای حفظ و حراست از حیات ، اعتقادات ، سرزمین و..خود در برابر خطراتی که او را تهدید می کند انجام می دهد
    انواع دفاع را نام ببرید؟ دفاع آگاهانه و غریزی
    دفاع غریزی راتوضیح دهید؟به دفاعی که ناخود آگاه انجام می شود و در بین تمام موجودات زنده مشترک است دفاع غریزی می گویند . حمله به دشمن یا حتی فرار سریع جانوران از محدوده ای که در آن احساس خطر می کنند ، از نوع دفاع غریزی است
    دفاع آگاهانه را توضیح دهید ؟دفاع آگاهانه  مخصوص انسان است و با استفاده از عقل و اراده و اختیار صورت می گیرد در دفاع آگاهانه انسان نوع و شیوه دفاع خود در برابر تهدیدات را متناسب با شرایط زمانی ، مکانی و چگونگی خطر و… انتخاب می کند .
    دفاع آگاهانه شامل چه مواردی می شود ؟۱٫ دفاعاز اصول و ارزشهای دینی  و ملی ۲٫ دفاع از حق در برابر باطل ۳٫ دفاع از ناموس در برابر بیگانگان ۴٫ دفاع از مظلومان در برابر ظالمان ۵٫ دفاع از کشور و سرزمین
    نقش دفاع را  در زندگی انسان بگویید؟ دفاع در زندگی انسان نقش مهمی دارد زیرا تمام انسانها امنیت و آرامش را دوست دارند و بهدنبال حفظ آن در زندگی فردی و اجتماعی خویش هستند.
    آیه ۲۴۹ سوره بقره به چه اشاره دارد؟ چه بسا گروهی  اندک که بر گروهی بسیار به اذن خدا پیروز شدند.
    آثار و نتایج دفاع را بنویسید؟۱٫ حفظ سرزمین و حراست از ارزش های جامعه ۲٫ سربلندی مردم و حفظ اعتبار کشور در مقابل جهانیان ۳٫ پیشگیری از طمع و تجاوز سایر کشور ها ۴٫ جلوگیری از ظلم و فساد تجاوز گران ۵٫ جلوگیری از ایجاد نا امنی در  جامعه

درس سوم: انقلاب اسلامی ،تداوم نهضت عاشورا

    انقلاب در چه تاریخی به پیروزی رسید و مردم به چه نظامیرای دادند؟بهمن ماه سال ۱۳۵۷ و بیش از ۹۸ درصد به نظام جمهوری اسلامی رای آری دادند
    انقلاب در لغت به چه معناست؟به معنی دگرگون شدن ، زیر و رو شدن ، تغییر و تحول ، قیام گروهی برای واژگون کردن یک حکومت و.. آمده است.
    انقلاب اسلامی ایران به چه معناست؟ به معنی قیام و اراده مردم مسلمان و با ایمان ما برای سرنگونی  حکومت ستم شاهی و بر قراری حق و عدالت بر اساس مکتب انسان ساز اسلام است
    ریشه های انقلاب اسلامی را بنویسید؟ ۱ . اعتقاد مردم به اسلام ۲٫ پیروی آنها از پیامبر اسلام و ائمه اطهار(ع)
    دوامانت بزرگی که پیامبر (ص) پس از خود برای امت خود بهیادگار گذاشت رانام ببرید؟قرآن و اهل بیت علیهم اسلام
    مردم ما چه درسی از امام حسین علیه السلام آموختند؟ مردم ما درس عزت و آزادگیرا از مکتب امام حسین علیه السلام و قیام عاشورا آموخته اند و نمی توانند در مقابل ظلم و ستم بی عدالتی و اهانت به اعتقادات دینی خود ساکن بمانند.
    زمینه های وقوع انقلاب اسلامی را بنویسید؟ ۱٫بی اعتنایی و بی احترامی شاه و حکومتش به احکام و قوانین اسلام ۲٫ دیکتاتوری شاه ۳٫ وابستگی اقتصادی به بیگانگان ۴٫ دوستی با رژیم اشغالگر سرزمین  فلسطین ۵٫ محرومیت اقتصادی اکثریت مردم ایران ۶٫ عدم وجود شرایط مناسب برای تحصیل کودکان و نوجوانان
    شاه و حکومتش با چه اقداماتی به اسلام بی احترامی میکردند؟۱٫بی توجهی رژیم شاه به دستورات اسلامی در جامعه ۲٫ گسترش بی حجابی و بی بند و باری ۳٫ ایجاد مراکز فروش و مصرف مشروبات الکلی ۴٫ گسترش فساد در جامعه و در میان مسولین حکومت ۵٫جلوگیری از فعالیت های تبلیغی روحانیون و حق طلبان
    ویژگی های انقلاب اسلامی ایران را بنویسید ؟ ۱٫رهبری امام خمینی و پیشگامی روحانیت ۲٫ وحدت و یکپارچگی مردم ۳٫ اعتقاد به اسلام و الگو قرار دادن قیام امام حسین علیه السلام ۴٫ عدم وابستگی انقلاب اسلامی به قدرت های بیگانه
    از چه سالی امام خمینی سکوت را ممنوع کرد ؟ بعد از حوادث سال ۱۳۴۱ سکوت در برابر شاه خائن و حکومت ستمگرش را جایز نمی دانست
    پس از دستگیری امام در قم یکی از سران نظامی به امام چهگفت و در پاسخ چه فرمود؟  سربازان و طرفداران تو کجا هستند مگر تو می توانی جلوی این حکومت بزرگ بایستی ؟ حضرت امام با لحنی مطمئن و محکم  به او  می گوید طرفداران من در گهواره ها خفته اند.
    نتایج و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران را بنویسید؟ ۱٫ استقرار اسلام و نظام جمهوری اسلامی بارای مردم ۲٫برقراری استقلال و آزادی ۳٫ عمران و آبادانی کشور ۴٫ شکوفایی و پیشرفت کشور ۵٫ حمایت از مظلومان در سراسر کشور
    خواسته اصلی مردم از نظام و انقلاب چه بود ؟ اجرای اسلام و دستورات دین خدا
    چند دستاورد ارزشمند انقلاب اسلامی را بنویسید؟ ، احیای نمازهای جمعه و جماعت رعایت حجاب اسلامی ،  بسته شدن مراکز فساد ، تصویب و اجرای قانون اساسی طبق آیات نورانی قرآن و سنت پیامبر (ص) و ائمه(ع) و تصویب اصل ولایت فقیه برای رهبری نظام در قانون اساسی
    امام در موردحفظ و تداوم انقلاب اسلامی چه فرموده است؟حفظ و دفاعاز انقلاب اسلامی مهم تر از پیروزی آن است
     دشمن با چه اقداماتی تصمیم به نابودی انقلاب گرفت ؟ کودتا ، تحمیل جنگ هشت ساله به ایران  و محاصره اقتصادی
    خطرناک ترین روش دشمن برای نابودی انقلاب چه روشی است ؟ ایجادجنگ نرم و استفادهاز روش های ضد فرهنگی و رواج فساد اخلاقی و بی بند و باری ، ایجاد بدبینی نسبت به اسلام و قوانین آن و ایجاد اختلاف بین مردم است.
    راه حفظ و ادامه انقلاب چیست؟ ایمان به خدا ، وحدت مردم و پیروی از رهبری
    وظیفه دانش آموزان در حفظ انقلاب چیست؟ با اعتقاد به قرآن کریم با خدای خود عهد می بندیم تا با استفاده از تفکر و تعقل ، کسب علم و دانش و با اخلاق نیکو و عمل صالح

درس چهارم :  بسیج ، مدرسه عشق

    امام خمینی (ره) در مورد بسیج چه فرمایشی داشتند؟ بسیج مدرسه عشق ، مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های رفیع آن اذان شهادت و رشادت سر داده اند .
    یکی از عوامل  مهم پیروزی انقلاب اسلامی چه بود ؟ حضور با انگیزه مردم در تمام صحنه های مورد نیاز سیاسی و اجتماعی جامعه است .
    امام خمینی (ره) در چه تاریخی فرمان تشکیل بسج را صادر کرد ؟ ۵ آذر ۱۳۵۸ دستور تشکیل ارتش بیست میلیونی (بسیج) را صادر کرد
    مفهوم بسیج باچه چیزهایی آمیخته است ؟ دفاع از اصول و ارزشهای دینی ، مقاومت در برابر دشمنان ، پایداری  در مقابل متجاوزان و ایثار و فداکاری برای حفظ استقلال و سر بلندی میهن ما در هم آمیخته است
    مفهوم بسیج از نظر حضرت آیه ا.. خامنه ای چیست؟ بسیج عبارت است از مجموعه ای که در آن پاک ترین انسانها ، فداکار ترین و آماده به کار ترین جوانان کشور ،  در راه اهداف عالی این امت ، برای به کمال رساندن و به خوشبختی رساندن این کشور جمع شده اند
    سلاح نیروهای بسیجی چه بود ؟ ایمان ، اعتقاد ، ایثار و فداکاری
    نیرو های بسیجی چه افرادی بودند ؟ چه اعتقادی داشتند؟ و دفاع از کشور را از چه کسی آموخته بودند؟مردم عادی کوچه و خیابانهای میهن اسلامی ما بودند و معتقد بودند که برای حفظ استقلال جمهوری اسلامی ایران و ارزش های بدست آمده باید در مقابل متجاوزین پایداری کرد و این پایداری را از سرور شهیدان حضرت ابا عبد ا.. آموختند و شهادت در این راه مقدس را پاداشی بزرگ از جانب خداوند می دانستند
    دشمنان پس از پایان جنگ به چه نتیجه ای رسیدند ؟ وظیفهمهم بسیج بعد از دفاع مقدس چیست ؟باتهاجم نظامی نمی توانند به اهداف خود برسند به همین جهت نوع تهاجم از نظامی به فرهنگی و از جنگ سخت به جنگ نرم تغییر کرد وظیفه مهم بسیج و نیرو های بسیجی مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمنان است
    برنامه ها و وظایف بسیج دانش آموزی را بنویسید ؟  ۱٫ تقویت اعتقادات دینی و آگاهی سیاسی دانش آموزان ۲٫ تربیت دانش آموزانی منطبق با الگوهای دینی ۳٫ برنامه ریزی برای پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان ۴٫ مشارکت دانش آموزان در زمینه های فرهنگی ، سیاسی و سازندگی ۵٫ تقویت توان علمی دانش آموزان و تشکیل انجمن های علمی و ادبی ۶٫ برگزاری مسابقات در زمینه های علمی ، فرهنگی ، ادبی و داستان نویسی  ۷٫ آموزش رشته های مختلف ورزشی و برگزاری اردوهای متنوع و با نشاط
    فعالیت های بسیج را بنویسید ؟ ۱٫علمی و پژوهشی ۲٫ فرهنگی و هنری ۳٫ سیاسی ۴٫ سازندگی و امداد رسانی ۵٫ ورزشی
    فعالیتهای سیاسی بسیج رانام ببرید؟ ۱ تلاش در جهت بالا بردن آگاهی سیاسی مردم  ۲٫ حضور در صحنه های مهم سیاسی ، مانند انتخابات ، راهپیمایی ها، نمازهای جمعه و جماعت ۳٫ ترویج و تبلیغ اندیشه های  امام خمینی و مقام معظم رهبری

درس پنجم : هشت سال دفاع مقدس

    سپاه پاسداران در چه سالی تاسیس شد ؟ اردیبهشت ۱۳۵۸
    جنگ در چه تاریخی آغاز شد ؟ سی و یکم شهریور ۱۳۵۹
    امام خمینی پس از حمله عراق به ایران چه گفت ؟من از ملت ایران خواهانم که در هر مسئله ای که پیش می آید ، قوی باشند ، قدرتمند باشند ، متکی به خدای تبارک و تعالی باشند و از هیچ چیز باک نداشته باشند . ما از آن قدرت های بزرگ نترسیدیم ، این (صدام ) که قدرتی  ندارد ، عراق  که چیزی نیست
    خرمشهر در چه تاریخی سقوط کرد ؟ چهارم آبان ۱۳۵۹
    عملیات ثامن الائمه چه نتیجه ای داشت ؟ باعث شکست محاصره آبادان شد
    خرمشهر در چه تاریخی آزاد شد ؟ سوم خرداد ۱۳۶۱
    جنگ تحمیلی در چه تاریخی به پایان رسید ؟ با پذیرش قطعنامه صلح ، مرداد۱۳۶۷
    چرا ما خود را پیروز جنگ میدانیم ؟۱٫ چون ما در این جنگ اجازه ندادیم حتی یک وجب از خاک میهنمان در اشغال تجاوز گران باقی بماند .۲ . ما در حالی از سرزمینمان دفاع کردیم که هیچکدام از قدرت های سیاسی و نظامی جهان از ما حمایت نمی کردند. ۳٫ ما در شرایطی دشمن را از کشورمان بیرون کردیم که اغلب کشور های منطقه و همچنین قدرت های سیاسی و نظامی دنیا از صدام حمایت سیاسی ، نظامی و اقتصادی می کردند. ۴٫ برای تصرف خاک عراق جنگ نکردیم ، بلکه برای حفظ استقلال و یکپارچگی کشورمان دفاع کردیم.
    چرا ما جنگ را دفاع مقدس می دانیم ؟  ۱٫ هشت سال دفاع ما برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور بود ۲٫ استقامت ما در برابر ظالمین ، اطاعت از فرمان خداوند برای دفع فتنه بیگانگان بود ۳٫ هشت سال مقاومت ما به منظور حفظ ارزش های دینی و ملی جامعه بود. ۴٫ هشت سال ایستادگی ما برای دفع تجاوز دشمن و رسیدن به صلح و امنیت بود.
    دستاورد های داخلی هشت سال دفاع مقدس را نام ببرید ؟ ۱٫ اعتماد به نفس و خود باوری ۲٫ تولد تفکر بسیجی ۳٫ پیشرفت در صنایع دفاعی کشور ۴ . کسب تجارب نظامی ۵٫ ترویج فرهنگ ایثار و شهادت  ۶٫ نقش آفرینی مساجد در دفاع از میهن
    نقش مسجد در دوران دفاع مقدس به چه شکل بود؟ مسجد نقش تعیین کننده ای داشته به گونه ای که در دوران هشت سال دفاع مقدس ، مساجدپایگاه بزرگی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ، اعزام نیرو ها ی بسیجی ، جمع آوری کمک های مردمی برای کمک به مدافعان میهن بودند .
    تعداد شهدا ، جانبازان واسیران جنگ را بنویسید ؟  در دوران جنگ بیش از ۱۸۸۰۰۰ شهید ، ۴۰۰۰۰۰ جانباز  و بیش از ۴۲۰۰۰ اسیر                                                                                                                      درس ششم : مردان مبارز
    چه کسانی در ترویج اسلام در زمان پیامبر (ص) نقش بسیاری داشتند؟ سلمان ، عمار یاسر ، ابوذر و مقداد
    سلمان فارسی کیست؟ و چگونه مسلمان شد و چه اقداماتی داشت؟ سلمان یک ایرانی بود که در جی اصفهان به دنیا آمد نامش روز به بود و در خانواده ای زردشتی بزرگ شده بود از اقدامات ایشان پیشنهاد حفر خندق دور مدینه بود
    پیامبر (ص) در مورد سلمان چه فرمودند ؟ سلمان از ما اهل بیت است .
    وقتی مسلمانان از اصل و نسب سلمان پرسیدند ، سلمان چه گفت ؟من مسلمانم ، بنده ای از بندگان خداوند یکتایم ، من گمراه بودم ، خدایم با محمد (ص) هدایتم نمود برده بودم خداوند توسط محمد(ص) آزادم کرد فقیرو بی چیز بودم به دست محمد (ص)  بی نیازم کرد
    پیامبر (ص) وقتی از رفتار مسلمانان با سلمان آگاه شد چه فرمود ؟ ای قریشیان نسب افتخار آمیز هر کس  دین اوست ، مردانگی هر کس خلق و خو و شخصیت اوست و اصل و ریشه هر کس عقل و فهم اوست
    پس از فتح ایران سلمان به چه مقامی رسید ؟  با مشورت امیر المومنین استاندار مدائن شد .

درس هفتم : زنان قهرمان
۹۸-  نمونه ای از زنان قهرمان در تاریخ زندگی اسلام را نام ببرید ؟ ملکه قوم سبا ، آسیه همسر فرعون ، مادر حضرت موسی ، حضرت مریم ،حضرت خدیجه ، سمیه و حضرت فاطمه
درس هشتم : پدافند غیر عامل
۹۹-حوادث طبیعی را نام ببرید ؟ زلزله ، طوفان های سهمگین ، سقوط بهمن ، گرد باد و سونامی
۱۰۰- حوادث غیر طبیعی را نام ببرید ؟آتش سوزی ، تصادف ، انفجار ، ترور ، آلودگی هوا ، جنگ
۱۰۱- جنگ جزء حادثه طبیعی است یا غیر طبیعی ؟غیر طبیعی
۱۰۲- کشور پهناور ایران در طول تاریخ به چه دلایل در معرض حوادث طبیعی و غیر طبیعی بوده؟  به دلیل ویژگیهای جغرافیایی ، اقتصادی ، فرهنگی  و سیاسی و واقع شدن در منطقه حساس خاورمیانه و بهره مندی از ذخایر طبیعی
۱۰۳- رهبر انقلاب اسلامی در رابطه با دفاع در برابر حوادث غیر طبیعی چه می فرمایند؟دفاع جزئی از هویت یک ملت زنده است ، هرملتی که نتواند از خود دفاع کند زنده نیست
۱۰۴- دفاع به چند بخش تقسیم میشود؟ عامل و غیر عامل
۱۰۵- دفاع یا پدافند چیست ؟ به مجموعه اقداماتی گفته میشود که انسان برای دفاع از سرزمین ، اعتقادات و… خود در برابر خطراتی که او را تهدید می کند ،انجام میدهد.
۱۰۶- دفاع عامل چیست ؟ مقابله و مبارزه مستقیم و استفاده از تجهیزات جنگی به منظور دفع حملات و اقدامات جنگی دشمن پدافند عامل گفته میشود
۱۰۷- یک نمونه از دفاع عامل را نام ببرید ؟دفاع همه جانبه مردم ایران در مقابل حمله ارتش صدامدر سال ۱۳۵۹ علیه کشوز عزیزمان
۱۰۸- دفاع غیر عامل را تعریف کنید ؟مجموعه اقداماتب است که بدون ایتفاده از تجهیزات جنگی میتوان انجام داد تا از وارد شدن تلفات جانی به افراد و زیان اقتصادی به مراکز و تاسیسات حیاتی و مهم کشور جلوگیری نکود یا آنها را به حداقل کاهش داد.
۱۰۹- دفاع غیر عامل در جنگ ها برای چه چیز صورت میگیرد؟مقابله با تهاجمات دشمن وکاهش خسارات ناشی از حملات زمینی ، هوایی ، دریایی  صورت میگیرد.
۱۱۰- خدا در آبه ۶۰ سوره انفال در رابطه با اهمیت آمادگی دفاعی چه می فرماید؟هرقدر که میتوانیم نیروبمان را جمع کنیم و همیشه آماده ی دفاع از سرزمین مان باشیم.
۱۱۱- در چه کشورهایی از پدافندغیر عامل استفاده کرده اند؟آلمان ،سوئیس ،روسیه
۱۱۲- چرا کشور ما تهدید میشود؟
۱٫داشتن ایمان و اعتقاد به اسلام ناب محمدی و ایستادگی در مقابل ظالمین
۲٫داشتن شرایط قتصادی و بهره مندی از منایع عظیم نفت و گاز
۳٫موفقیت در عرصه های فناوری های نوین و دستیابی به انرژی هسته ای
۴٫الگو شدن ایران برای مردم منطقه
۱۱۳- اهداف اساسی پدافند غیر عامل را نام ببرید؟
۱٫ایمن سازی مراکز حیاتی و مهم کشور
۲٫افزایش مقاومت ، حفظ روحیه و انسجام مردم در مقایل تهدیدات
۳٫فرهنگ سازی و ایجاد باور عمومی در مورد تاثیر پدافند غیر عامل در کاهش آسیب پذیری
۴٫قانونی کردن رعایت اصول و ضوابط پدافند غیر عامل در طرح های ملی
۱۱۴- اصول پدافند غیر عامل را نام ببرید؟استتار ،اختفاء ،پراکندگی ، فریب ، مکان یابی
۱۱۵- استتار راتعریف کنید ؟هم رنگ و هم شکل کردن تاسیسات ، تجهیزات و نیروی انسانی با محیط اطراف است به گونه ای که شناسایی آن برای دشمن بسیار دشوار و تا حدی غیر مکن باشد مانند استفاده از بادگیر سفید در محیط برفی
۱۱۵- یکی از موثرترین روش های دفاع غیر عامل در دنیاچیست؟استتار
۱۱۶-برای استتار از چه وسایلی استفاده میکنند ؟رنگ ، تور ، شاخ و یرگ درختان
۱۱۷- اختفا را تعریف کنید ؟به کلیه کارهایی که از قرار گرفتن تاسیسات ، تجهیزات و نفرات در دید مستقیم دشمن جلوگیری به عمل می آورد مانند پنهان کردن هواپیمای جنگی در تونل
۱۱۸- روش های اختفا را بگویید؟الف)استفاده مناسب از عوارض زمین و احداث تاسیسات در محلی که به سهولت قابل تشخیص و مشاهده نیاشدب)عادی و غیرمهم جلوه دادن تاسیسات با کارهایی مانند جدول بندی ، درختکاری
۱۱۹-پراکندگی را تعریف کنید ؟پخش نمودن و عدم تجمع نیرو ها ، تجهیزات و تاسیسات به منظور کاهش آسیب پذیری آنها در مقابل عملیات دشمن
۱۲۰- فریب را تعریف کنید؟انجام کارهایی که فکر و دید دشمن را از اهداف اصلی و مهم به سوی اهداف فرعی و غیر اصلی و کم اهمیت منحرف نماید
۱۲۱- مکان یابی را تعریف کنید؟اقدامات اساسی و مهم پدافند غیر عامل ، انتخاب محل مناسب برای ایجاد تاسیسات حیاتی و مهم کشور
۱۲۲- مزیت هایی که رعایت اصول پدافند هوایی دارد را نام ببرید؟
الف ) قدرت دفاعی کشور را افزایش میدهد و باعث حفظ مراکز و تاسیسات مهم جامعه میشود
ب)هرچه توان و قدرت دفاع عامل و غیرعامل کشور بیشتر باشد ، احتمال تهاجم دشمنان کمتر میشود.
درس نهم : جنگ نرم
۱۲۳- کشورهای استعمارگر در گذشته برای رسیدن به اهداف خود از چه چیز استفاده میکردند؟از تهاجم نظامی
۱۲۴- نام دیگر جنگ نظامی چیست ؟جنگ سخت
۱۲۵- در دنیای امروز کشوراستعمارگر چگونه به منابع خود میرسند ؟سعی میکنند با روش های جدبد و کم هزینه به دنبال منافع خود باشند بر این اساس تهاجم شکل و محتوای دبگری پیدا کرد که در عصر حاضر به آن جنگ نرم گفته میشود.
۱۲۶- مهمترین ابزار تاثیرگذاری در جنگ نرم چیست ؟رسانه های جمعی
۱۲۷- جنگ نرم را تعریف کنید؟جنگ نرم درازمدت است و به گونه ای طراحی میشود که به تدریج و قدم به قدم فرهنگ ، اعتقادات ، افکار و حتی نوع پوشش افراد جامعه ای که مورد تهاجم قرار میگیرد ، به سمتی تمایل پیدا کند که خواست برنامه ریزان تامین گردد.
۱۲۸- شکل های مختلف جنگ نرم را نام ببرید؟جنگ روانی ، جنگ رایانه ای ، جنگ اینترنتی ، شبکه های ماهواره ای
۱۲۹-خطرناک ترین نوع جنگها چیست ؟ چرا ؟جنگ روانی . زیرا اندیشه، احساس و رفتار انسان ها را مورد هدف قرار میدهد و با تضعیف روحیه و سست کردن ارده افراد ، آن ها را به شکست می کشاند.
۱۳۰- جنگ روانی را تعریف کنید؟شامل هر نوع اقدامی که به منظور نفوذ در فکر و رفتار طرف مقابل و تضعیف و تخریب روحیه آنها صورت میگیرد
۱۳۱- در دوره کنونی یکی از موثرترین شیوه برای بهره مندی کدام است؟جنگ روانی
۱۳۲- اهداف جنگ روانی علیه اسلام و انقلاب اسلامی ایران را بیان کنید؟
۱_ تضعیف فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی
۲_ ایجاد شک و تردید در بین مردم نسبت به رهبری جامعه و ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی
۳_ ایجاد شکاف و چند دستگی در بین مردم و اقوام و مذاهب مختلف
۴_کاهش اعتماد به نفس و از بین بردن روحیه مقاومت مردم
۱۳۳-نمونه هایی از جنگ روانی را نام ببرید که باعث بالا بردنروحیه فردی و ایجاد ترس در افراد طرف مقابل میشود؟استفاده از نوع آرایش نظامی ، ایجاد تغییرات در چهره سربازان در هنگام جنگ ، استفاده از موسیقی سرودهای رزمی ، رجزخوانی ، علائم و نشانه های خاص
۱۳۴- آیا هدف از جنگ روانی ضربه زدن به جسم انسان است؟ خیر بلکه روح ، روان ، فکر ، اندیشه ، احساسات و در نهایت تغییر رفتار و خواسته های انسان است
۱۳۵- میزان اثرگذاری جنگ روانی بر روی اشخاص به چه ویژگی هایی بستگی دارد؟از یک طرف به ویژگیهای شخصیتی افراد مانند : اعتقادات دینی  ، شجاعت ، اعتماد به نفس ، پایبندی به ارزش های اخلاقی و… . از طرف دیگر به میزان علم و آگاهی انسانها و نیز شناخت دوستان و دشمنان واقعی بستگی دارد.
۱۳۶-روش های جنگ روانی را نام ببرید؟تبلیغات ، شایعه، تحریف واقعیات ، تفرقه افکنی ، ترور،
۱۳۷-تبلیغات را تعریف کنید؟منتقل کردن و رساندن پیام ، افکار و عقاید به دیگران است.
۱۳۸- شایعه را تعریف کنید؟انتشار مطالب و اخباری است که درستی و نادرستی آن معلوم نیست و عموما منبع مطمئن و مشخصی هم ندارد
۱۳۹-از نظر اخلاقی و دینی معمولا شایعه به چه چیزهایی گفته میشود؟مجموعه ای از غیبت ف تهمت ، نشر مطالب غیر مطمئن است که بر اساس احکام صریح اسلامی تایید یا سکوت در برابر آن و عدم مقابله با آن گناه محسوب میشود
۱۴۰- در آیات قرآن کریم در رابطه با شایعه چه تاکیدی شدهاست؟در مورد اموری که اطلاع و علم کافی درباره ی ان ندارند بررسی کنند زیرا چشم و گوش و زبان و قلب انسان در پیشگاه خداوند مسول هستند
۱۴۱- تحریف واقعیات را تعریف کنید؟منحرف کردن خبری از مسیر و موضوع اصلی خود که به طور انحراف اذهان مردم از حق به سوی باطل صورت میگیرد
۱۴۲- در تحریف واقعیات سخن به چه صورت بیان میشود؟معمولا دروغ گفته نمیشود بلکه وافعیات به صورت دیگری بیان میشود که با اصل موضوع تفاوت زیادی دارد .در تحریف وافعیات گاهی کلماتی به متن اصلی اضافه یا از آن کم میشود
۱۴۳- تفرقه افکنی را تعریف کنید؟از روش های جنگ روانی ، دامن زدن له اختلافات موجود در یک یا چند کشور است که به منظور ایجاد بدبینی و به وجود آوردن درگیری و در نهایت برای از بین بردن وحدت و یکپارچگی یک جامعه صورت میگیرد
۱۴۴- ترور به چه معنی است؟تهدید و تلاش برای ایجاد ترس و حشت در مورد یک گروه یا یک کشور جهت تحت فشار قرار دادن آنها به منظور تسلیم در برابر خواسته های طراحان آن میباشد.
۱۴۵- ترور چند نوع است؟ترور شخص و ترور شخصیت
۱۴۶- ترور شخص چگونه است؟در ترور شخص افراد موجه ، توانمند و ارزشمند یک کشور که نقش موثری در آگاهی مردم و پیشرفت جامعه دارند ، مورد تهاجم جسمی و فیزیکی قرار میگیرند.
۱۴۷- ترور شخصیت چگونه است؟یعنی افراد از سوی دشمنان مورد هدف قرار میگیرند و با استفاده از شایعه ، تحریف وافعیات و نسبت دادن صفات ناروا سعی کردند تا شخصیت تاثیرگذار آنها را تخریب کنند.
۱۴۸- اهداف شبکه های ماهواره ای فارسی زبان چیست؟
۱_ بدبین کردن مردم به اسلام و نظام جمهوری اسلامی
۲_ قطع رابطه مردم با رهبری نظام
۳_ترویج بی بندوباری اخلاقی
۴_از بین ببردن استحکام خانواده
۵_جدایی دین از سیاست
۶_دور کردن مردم از ارزش های دینی
۱۴۹-سه مورد از راههای مقابله با جنگ روانی را بیان کنید؟شناخت دشمن و روش های تبلیغاتی آنها
داشتن اعتماد به نفس      و    روحیه ی دفاع از اعتقادات دینی
دقت و مراقبت در ارتباطات اینترنتی
درس دهم : نظام جمع ( بخش عملی می باشد)
۱۵۰-سلاح انفرادی چیست؟وسیله ای است که یک رزمنده مدافع میهن میتواند آن را حمل نموده و در صورت نیاز از آن استفاده نمایدمانند اسلحه انفرادی کلاشینکف