از کلید ON/OFF برای روشن و خاموش کردن هود استفاده می کنیم. اکثر مدلهای هود بیمکث کلید کاهنده دور موتور دارند که به منظور کاهش و افزایش دور موتور استفاده می شوند که با لمس این کلیدها دور موتور کاهش یا افزایش می یابد. کلیدهای...

ادامه مطلب ...