ارگ ریاست جمهوری افغانستان در سال 1300 هجری قمری در زمان حکومت امیر عبدالرحمان خان شاه سابق این کشور آغاز و تکمیل شد. هم‌زمان با ساخت ارگ برخی تعمیرهای دیگر نیز در کنار آن اعمار شد. یکی "بستان سرای" نامیده می‌شد که در...

ادامه مطلب ...