نکاتی برای تمیز کردن و نگهداری از فن و هود آشپزخانه هود آشپزخانه به دو نوع کلی تصفیه کننده هوا و دارای خروجی هوا تقسیم می شود. هود تصفیه کننده علاوه بر مکش بو، ذرات معلق در هوا را گرفته و هوای تصفیه شده را به فضای آشپزخانه...

ادامه مطلب ...