مناسبت

12ربیع الاول میلاد پیامبر رحمت و نور مبارک

12 ربیع الاول میلاد پیامبر مهر و رحمت است .میلادی که سرآغاز خوبیها و پاکیها ست. ایام خجسته ای که فرصت مناسبی برای یادآوری فضیلت و بزرگی پیامبر خوبی هاست. محمّد وارث پیغمبران است که او سلطانِ شهرِ دلبران است به حق فرمود حق لایزالی محمّد علت خلقِ جهان است …