زبان انگلیسی

اپلیکیشن Doulingo برای یادگیری زبان

  این اپلیکیشن باری اندروید و اپل طراحی شده و دسترسی به آن ریگان می باشد. بدون شک Doulingo در بین سایر اپلیکیشن های موجود یکی از استثنایی ترین برنامه های کاربردی به شمار می رود.   Doulingo به عنوان یک اپلیکیشن زبان انگلیسی محبوب توانسته است در سال های …

فارسی

معادل کلمات خارجی به پارسی

                                                                                     ردیف             واژه   خارجی             معـادل  پارسی             ردیف             واژه   خارجی             معـادل   پارسی             ردیف             واژه  خارجی             معادل  پارسی             1 …

فارسی

آرایه تشخیص یا جان‌بخشی در ادبیات فارسی

تشخیص نسبت دادن حالات و رفتار آدامی به دیگر پدیده های خلقت است . ( دادن شخصیت انسانی به موجوداتی غیر از انسان ) مثال1 :   برگ های سبز درخت در وزش نسیم به رقص در می آیند . توضیح : رقصیدن یکی از حالات و رفتار انسانی است که در این جا به …

فارسی

بیست سوال تستی ادبیات فارسی پایه هفتم فصل اول

نمونه سوالات تستی ادبیات فارسی پایه هفتم فصل اول   1. مصراع دوم شعر مقابل کدام است ؟«هریکی برگ کوچکی در دست » الف)باز هم در کلاس غوغا بود           ب)باز انگار زنگ انشا بود ج)روزی از روزهای اول سال              د)صبح یک روز نو بهاری بود 2. کلمه « …

فارسی

بیست سوال تستی درس 1 تا 9

1-     واژگان کدامیک از گزینه های زیر میتوانند به عنوان سجع به کار روند ؟ الف) زمان و زمین          ب) غرب و مغرب            ج) دوست و درست            د) بار و سوارکار   2-     نوع جمله در کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟ الف) از ظلمت خود رهایی ام ده                  …

فارسی

سؤالات تستی از درس اول تا آخردرس نهم فارسی هفتم

سؤالات تستی از درس اول تا آخردرس نهم فارسی هفتم 1- معنای کدام واژه نادرست است ؟ فارغ : جدا                           افق : کرانه گلدسته : مناره                     زائر : زیارت کننده توضیح: ( فارغ ) در مصراع « فارغ از سنگ بچّه ها باشم » به معنی « آسوده » است …

فارسی

کلاس هفتم درس 11: عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی، گرمای محبت

درسنامه آموزشی ادبیات فارسی کلاس هفتم درس 11: عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی، گرمای محبت با پاسخ عهد و پیمان شهید رجایی، معلّمی متواضع و صمیمی و در کارش بسیار دقیق و منظّم و جدّی بود. دانش آموزان دوستش داشتند؛ همان گونه که وقتی رئیس جمهور هم …

فارسی

کلاس هفتم درس 10: کلاس ادبیات، مرواریدی در صدف، زندگی حسابی، فرزند انقلاب

درسنامه آموزشی ادبیات فارسی کلاس هفتم درس 10: کلاس ادبیات، مرواریدی در صدف، زندگی حسابی، فرزند انقلاب با پاسخ کلاس ادبیات کلاس ساکت ساکت است. معلّم ادبیات – نظام وفا – مشغول خواندن یک شعر فرانسوی است. نیما با کنجکاوی به دهان معلّم چشم دوخته و با تمام وجود در …