فیلم

آموزش مقدماتی کامپیوتر

بخش آموزش اینترنت در نشانی زیر : https://www.youtube.com/watch?v=d3filMC3dvU نسخه دارای زیر نویس فارسی این ویدئو برای استفاده ناشنوایان موجود و در صفحه ناشنوایان وب سایت در نشانی زیر در دسترس میباشد : http://www.mozaffarshariaty.com/nashenava/default.htm     ======================== ==