آموزش مهارت‌های نوشتاری

انشا نهم درس 1 درست نویسی

به جمله هاي زير توجه كنيد: امواج سرگردان دريا، حشرات كنار ساحل را بلعيدند. حشرات كنار ساحل، توسط امواج سرگردان دريا، بلعيده شدند. جمله اول درست است. به كارگيري واژه « توسط» در جمله هايي كه« نهاد» آنها مشخص است، روا نيست. به همين سبب، شيوه نوشتاري جمله دوم را …

آموزش مهارت‌های نوشتاری

نگارش نهم تولید متن درس اول صفحه21

يكي از موضوع هاي زير را انتخاب كنيد و پس از طراحي نقشه ذهني، به كمك يكي از راه هاي پرورش فكر، متني درباره آن بنويسيد. 1- گذر رودخانه      2-  آدم فضايي       3- اذان     4-  شانس      5- فيل و فنجان ================================================= انشا درباره اذان ================================================= *********** انشا اول – انشا درباره اذان مقدمه : …

آموزش مهارت‌های نوشتاری

داخل یک اتوبوس شلوغ را تصور كنيد و تصوير ذهنی خود را بنویسید

نام انشا: داخل یک اتوبوس شلوغ را تصور كنيد و تصوير ذهنی خود را بنویسید صفحه: 24 کتاب: مهارت های نوشتاری نهم متن انشا درباره اتوبوس شلوغ: همیشه شلوغی و بی نظمی انسان را می آزارد و ذهن اورا بهم می ریزد و گاهی نیز باعث تاخیر میشود اما انسان …

آموزش مهارت‌های نوشتاری

نگارش نهم درس اول سیاه کوچک

كلاغ ها را چگونه مي بيني؟ صدايشان را چگونه ميشنوي؟ كلاغ زيباتر است يا بلبل؟ آواز كدامشان دلنشين تر است؟ … كلاغ خودش را دوست نداشت و بودنش را. از كائنات گله داشت. فكر مي كرد، در دايرة قسمت، نازيبايي سهم اوست. او غمگينانه گفت: «كاش خداوند اين لكه سياه …

آموزش مهارت‌های نوشتاری

نگارش نهم-راههای پرورش ذهن

درس اول: با ذهني « نظام‌مند» و «پرورده» بنویسیم. اكنون، نمونه ها را بخوانيد و بگوييد نويسنده براي پروراندن نوشتة خود، كدام يك از راههاي پرورش فكر را بيشتر به كار گرفته است: نگاه كنيم و بنويسيم افكار و گفتارمان را بنويسيم دگرگونه ببينيم و گونه گون بنويسيم گوش بدهيم …