قرآن

دانلود تفسیر احسن الکلام فارسی

شرح ترجمه‌ی معانی قرآن کریم همراه با تفسیر برخی از آیات قرآن کریم و همراه فهرست موضوعی قرآن کریم الف)تفسیر احسن الکلام [ ترجمه‌‌‌ی معانی قرآن کریم به زبان فارسی ]   PDF7.4 MB ب)فسیر احسن الکلام [ ترجمه‌‌‌ی معانی قرآن کریم به زبان فارسی ] DOC29.9 MB ================================== برای دانلود …