اذان

بهترین و زیباترین اذان ها

Mevlan Kurtishi Adhan آذان مولانا كورتش (Kurd – كرد) ======================================    

فیلم

یکی از زیباترین اذان های دنیا جدید HD

یکی از زیباترین اذان های دنیا جدید HD با صدای مولانا کورتش

آموزش مهارت‌های نوشتاری

نگارش نهم تولید متن درس اول صفحه21

يكي از موضوع هاي زير را انتخاب كنيد و پس از طراحي نقشه ذهني، به كمك يكي از راه هاي پرورش فكر، متني درباره آن بنويسيد. 1- گذر رودخانه      2-  آدم فضايي       3- اذان     4-  شانس      5- فيل و فنجان ================================================= انشا درباره اذان ================================================= *********** انشا اول – انشا درباره اذان مقدمه : …