نکات آموزنده

احادیث درباره توبه

١ـ «پيامبر گرامي اسلام صلي‌الله عليه و آله و سلم»: بابُ التّوبَةِ مَفتُوحٌ. درب توبه هميشه باز است. ٢ـ «روایت شده که»: لِكُلِّ داءٍ دَواءٌ وَ دَواءُ الذَّنبِ اَلاِستِغفارُ. هر دردي دوا و درماني دارد. داروي گناه، طلب آمرزش و استغفار کردن است. ٣ـ «سیدنا علی رض »: التّوبَةُ نَدَمٌ …