برق

انتقال تصویر بدون استفاده از IP استاتیک

انتقال تصویر بدون استفاده از IP استاتیک و با استفاده از P2P Cloud P2P مخفف عبارت Peer to Peer است. ارائه دهندگان اینترنت یا همان ISP ها در حالت عادی به تمام کاربرانشان یک IP دینامیک ارائه می دهند . در واقع هر بار که شما مودم خود را خاموش …