قرآن

مفهوم و معنی بنی‌اسرائیل

بنی اسرائیل (به عبری: בני ישראל) (به فرانسه: Israélites) به فرزندان و نوادگان یعقوب گفته می‌شود. این قوم ریشه و پایه قومی هستند که بعدها یهود نامیده شد. اسرائیل واژه‌ای عبری ترکیب «اسرا» و «یل» است که در لغت عبری «اسرا» به معنای عبد و «ایل» به معنای خدا می‌باشد …