داستان‌آموزنده

داستان زیبا از توکل نظرعلی طالقانی در زمان ناصرالدین شاه

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159) (لذا زمانی که تصمیم راسخ گرفتی ، بر خدا توکل نما و آن امر را انجام بده ،همانا خداوندکسانی را که به او اعتماد کنند دوست می دارد) داستانی بسیار جالب از عاقبت توکل به خدا «نامه واقعی به …