آموزش مهارت‌های نوشتاری

داخل یک اتوبوس شلوغ را تصور كنيد و تصوير ذهنی خود را بنویسید

نام انشا: داخل یک اتوبوس شلوغ را تصور كنيد و تصوير ذهنی خود را بنویسید صفحه: 24 کتاب: مهارت های نوشتاری نهم متن انشا درباره اتوبوس شلوغ: همیشه شلوغی و بی نظمی انسان را می آزارد و ذهن اورا بهم می ریزد و گاهی نیز باعث تاخیر میشود اما انسان …