قرآن

دانلود تفسیر فی ظلال قرآن

دانلود فی ظلال القرآن مختصرى درباره اين نويسنده سید قطب سید قطب پسر حاجی قطب‌، پسر ابراهیم در سال ١٩٠٦ میلادی در دهکده «‌قـها» یکی از روستاهای استان اسیوط مصر، پا به عرصه وجودگذاشت‌. برادرش‌ که کوچكتر از او بود محمد و خواهرانش حمیده و امینه نام داشتند. سید قطب …