شعر

ابیات آموزنده و زیبا

من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت طریقت بجز خدمت خلق نیست به تسبیح و سجاده و دلق نیست ======================================== «حاجی محمّدجان قدسی مشهدی یکی از شاعران و سخنوران ایرانی قرن یازدهم هجری قمری است.» توبه بر لب ، …

شعر

شعر احمدک و معلم

معلم چو آمد، به ناگه کلاس؛ چوشهری فروخفته خاموش شد سخن های ناگفته در مغزها به لب نارسیده فراموش شد معلم ز کار مداوم مدام غضبناک و فرسوده و خسته بود جوان بود و در عنفوان در شباب جوانی از او رخت بر بسته بود سکوت کلاس غم آلود را …

شعر

Ya Taiba (يا طيبة)

Ya Taiba (يا طيبة) (English translation)   O Tayba, O Tayba O cure of the patient We missed you, and passion has called us to you Passion has called us to you. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانا اشتقنالك والهوى نادانا الهوى نادنا ================== As the ship departed, it …

شعر

حکایت زیبای دو کاج(نقش همبستگی و همدلی)

زیباترین تمثیل برای تفهیم نقش همبستگی وهمدلی برای ثبات و اقتدار جوامع بشری. تمثیل را تا آخر با دقت بخوانید و قضاوت نمایید. می دانم این تمثیل را در دوره ای ابتدایی یا راهنمایی خوانده اید اما بازخوانی متفکرانه ای آن معنی تازه ای دارد:    در کنار خطوط سیم …

شعر

دلا این عالم فانی به یک ارزن نمی ارزد

دلا این عالم فانی به یک ارزن نمی ارزد به دنیا آمدن بر زحمت رفتن نمی ارزد   اگر صد سال در دنیا همه شهد و شکر نوشی به آن یک ساعت تلخی جان کندن نمی ارزد   اگر بر فرش ایوان تکیه سازی شب و روز به خشت زیر …

هفتم

معنی شعر توفیق ادب

معنا و مفهوم شعر مولوی: ای خدا ای فضل تو حاجت روا ================================================= ای خدا ای فضل تو حاجت روا                                 با تو یاد هیچ کس نبود روا در این بیت “روا” در مصراع اول به معنای بر آورده کردن است و در مصراع دوم به معنای شایسته. معنای بیت: ای …

شعر

نغمه اندر پرده وحدت بیار

نغمه اندر پرده وحدت بیار ابر رحمت را به روی ما ببار

شعر

تک بیتی‌های جالب

پناهی نیست در روی زمین خوش‌تر ز بی برگی کجا خار سر دیوار پروای خزان دارد؟ صائب تبریزی ‌