داستان‌آموزنده

داستان پيامبر اكرم(ص) و سعد بن معاذ(کج خلقی)

پيامبر اكرم(ص) هنگامى كه سعد بن معاذ از دنيا رفت به گونه‏ اى شايسته و فوق العاده از وى تجليل كردند، با پاى برهنه او را تشييع نمودند، بر پيكر او نماز خواندند و پس از به خاكسپارى دست بر روى قبر او نهادند و دعا كردند.