موسیقی زیبای محلی خراسانی به نام الله مزار(این موسیقی با دوتار نواخته شده) دانلود =============================== این آهنگ ها توسط گروه هزار دستان که در تربت جام کار می کنند نواخته شده است.توجه داشته باشید که برای نواختن آن از دوتار...

ادامه مطلب ...