قرآن

فرق اصطلاح‌هاي انزال‌، نزول و تنزيل

راغب اصفهاني در فرق “انزال‌” و “تنزيل‌” آورده است‌: “فرق بين انزال و تنزيل در وصف قرآن و ملائكه اين است كه تنزيل مختص به جايي است كه فرستادن قرآن به پراكندگي و مرتبه‌اي بعد مرتبه‌، اشاره مي‌كند، ولي انزال عام است و تنزيل را هم شامل مي‌شود.(1) “تنزيل‌” كه …