فارسی

120سوال چهار گزینه‌ای درس فارسی از کتاب آبی هشتم

دوستان خوبم در درس فارسی، درک مفاهیم و یادگیری معنی لغات به خصوص در متن از ضروریات است.در آزمون‌های پیش‌رو این موضوع و یادگیری دانش‌های زبانی و ادبی از الویت‌هاست.لذا سوالات فصل دو از کتاب طبقه‌بندی (آبی) فارسی هشتم کد 6832 همراه با پاسخ تشریحی برای شما در نظر گرفته …