فارسی

دستور زبان فارسی پایه هفتم

جمله جمله به کلمه یا مجموعه ای از کلمه ها گویند که دارای معنی کامل باشد گاه یک کلمه به تنهایی یک جمله به حساب می اید مانند علی به خانه امد و رفت متن بالا از دو جمله تشکیل شده است و رفت به تنهایی یک جمله است در …

فارسی
1

نکته های مهم فارسی هفتم

در زبانِ فارسی جمله دارایِ دو قسمتِ اصلی است : 1ـ نهاد  2 ـ گُزاره 1 ـ نهاد :کلمه یا گروهی از کلمه هاست که درباره ی آن خبر می دهیم ؛ یعنی«صاحب خبر» است. نهاد اجباری ( شناسه ) : ضمیری است که به انتهای فعل می چسبد تا صیغه ی …