فارسی

دستور زبان فارسی پایه هفتم

جمله جمله به کلمه یا مجموعه ای از کلمه ها گویند که دارای معنی کامل باشد گاه یک کلمه به تنهایی یک جمله به حساب می اید مانند علی به خانه امد و رفت متن بالا از دو جمله تشکیل شده است و رفت به تنهایی یک جمله است در …