متوسطه دوم

کتاب گویا فارسی (2) – پایه یازدهم (بخش دوم)

کتاب گویا فارسی (2) – پایه یازدهم (بخش دوم) کتاب گویای فارسی پایه یازدهم از درس نهم تا درس هجدهم با عنوان «آغازگری تنها» تا «خان عدل» برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد. دوره تحصیلی: دوره دوم آموزش متوسطه›متوسطه نظری›ریاضی فیزیک›پایه یازدهم دوره دوم آموزش متوسطه›متوسطه نظری›علوم انسانی›پایه یازدهم دوره دوم …

نهم

کتاب گویای فارسی نهم

×دریافت فایل1-ستایش ×دریافت فایل2-آفرینش همه تنبیه خداوند دل است ×دریافت فایل3-سفر ×دریافت فایل4-عجایب صنع حق تعالی ×دریافت فایل5-پرواز ×دریافت فایل6-مثل آیینه، کار و شایستگی ×دریافت فایل7-باغبان نیک‌اندیش ×دریافت فایل8-هم‌نشین ×دریافت فایل9-دریچه‌های شکوفایی ×دریافت فایل10-آداب زندگانی ×دریافت فایل11-شو، خطر کن ×دریافت فایل12-پرتو امید ×دریافت فایل13-هم‌زیستی با مام میهن ×دریافت فایل14-دوراندیشی ×دریافت …

هفتم

کتاب گویای فارسی پایه هفتم

   در ادامه می‌توانید به کتاب گویای فارسی پایه هفتم تحت عناوین زیر گوش فرا دهید: کتاب گویای فارسی هفتم درس اوّل : زنگ آفرینش                            حکایتِ فصل اوّل :اندرز پدر                 …

هشتم

کتاب گویای فارسی هشتم

کتاب گویای فارسی هشتم فایل‌ها و رسانه‌ها ×دریافت فایل1-ستایش ×دریافت فایل2-پیش از این‌ها ×دریافت فایل3-به خدا چه بگویم ×دریافت فایل4-خوب جهان را ببین ×دریافت فایل5-صورتگر ماهر ×دریافت فایل6-جوانه و سنگ ×دریافت فایل7-ارمغان ایران ×دریافت فایل8-همدلی و اتحاد ×دریافت فایل9-سفر شکفتن ×دریافت فایل10-شوق مهدی (عج) ×دریافت فایل11-راه نیک‌بختی ×دریافت فایل12-آداب نیکان …